صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

محمد مرسی بی سر و صدا دفـن شد

محمد مرسی بی سر و صدا دفـن شد

محمد مرسی، اولین رئیس جمهور مصر که با رای مردم انتخاب شده بود دیروز (سهشنبه ۱۸ جون۲۸ جوزا) بی سر و صدا در قاهره، پایتخت مصر، دفن شد. آقای مرسی  در دادگاه از هوش رفت و ساعاتی بعد در شفاخانه درگذشت. بسیاری خواستار تحقیقات مستقل درباره مرگ آقای مرسی شدهاند.
یکی از وکلای آقای مرسی به خبرگزاری فرانسه گفت که در اولین ساعتهای روز سهشنبه اعضای خانواده بدن محمد مرسی را در بیمارستانی در قاهره شستند و برایش طلب آمرزش کردند و بعد در قبرستانی در شرق قاهره دفن کردند.
به گفته خبرنگار خبرگزاری فرانسه، عدهای در حضور نیروهای پلیس در مراسم تدفین شرکت داشتند ؛ اما به خبرنگاران اجازه ورود به قبرستان داده نشد.
این قبرستان در همان محلهای است که یکی از بزرگترین کشتارها در تاریخ معاصر مصر در آن رخ داده، تابستان سال ۲۰۱۳، چند هفته بعد از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری، اسلامگرایان در میدان رابعه در اعتراض به برکناری او تجمع و تحصن کرده بودند، دولت نظامی آنها را سرکوب کرد و در یک روز هشتصد نفر را کشت.
محمد مرسی یک سال پر تلاطم رئیس جمهور مصر بود تا اینکه عبدالفتاح سیسی با کودتای نظامی دولت او را ساقط و خودش را به اتهام جاسوسی زندانی کرد.
آقای مرسی که ۶۷ سال داشت، شش سال بود که در زندان انفرادی وضعیت سلامتش رو به وخامت رفته بود و گفته میشد از مراقبت پزشکی و ملاقات با خانوادهاش محروم بوده است.