صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عربستان: دو طیاره بدون سرنشین حوثی‌ها را رهگیری کردیم

عربستان: دو طیاره بدون سرنشین حوثی‌ها را رهگیری کردیم

عربستان سعودی میگوید در ساعات پایانی روز دوشنبه دو طیاره بدون سرنشین تهاجمی شبهنظامیان حوثی یمن را رهگیری و ساقط کرده است.
تلویزیون المسیره حوثیها نیز از حمله به فرودگاه ابها در عربستان خبر داده است.
خبرگزاری رسمی عربستان از قول مقامهای نظامی این کشور نوشته است که یکی از پهپادها در آسمان یمن هدف قرار گرفته است.
مقامهای سعودی گفتهاند پهپاد دیگر منطقهای غیرنظامی در شهر ابها را هدف گرفته بود.
فرودگاه ابها در روزهای اخیر چندین بار هدف حملات پهپادی حوثیها قرار گرفته است. چهارشنبه هفته گذشته عربستان از زخمی شدن ۲۶ غیرنظامی در یکی از این حملات خبر داد.
شبهنظامیان حوثی، که کنترل صنعا، پایتخت یمن را در کنار مناطقی دیگر عمدتا در شمال این کشور در اختیار دارند، چهار سال است که با ائتلاف به رهبری عربستان و نیروهای حامی عبد ربه منصور هادی در جنگ هستند.
عربستان میخواهد آقای هادی را به قدرت بازگرداند. حوثیها، یا جنبش انصارالله یمن، گروهی مورد حمایت ایران هستند.
آمریکا، عربستان و برخی از متحدانشان ایران را متهم میکنند که از حوثیها به عنوان اهرمی در تنشهای جاری استفاده میکند.