صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون وزیر دفاع بریتانیا : در دفاع از منافع‌مان در خاورمیانه جدی هستیم

معاون وزیر دفاع بریتانیا : در دفاع از منافع‌مان در خاورمیانه جدی هستیم

توبیاس الوود، معاون وزیر دفاع بریتانیا، در گفتوگویی با شبکه تلویزیونی اسکای با اشاره به داشتن منافع و متحدان در منطقه خلیج فارس، تاکید کرد که ایران بدون شک میداند که بریتانیا در دفاع از منافعاش در این منطقه ثابت قدم است.
آقای الوود گفت که بریتانیا شناخت کاملی از خاورمیانه دارد و با کشورهای متعددی نیز متحد است و از منافع و داراییهایش در خاورمیانه محافظت خواهد کرد.
پیشتر جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا نیز در گفتوگویی با بیبیسی از ایران خواسته تا فعالیتهای به گفته او "بیثباتکننده" را متوقف کند.
آقای هانت نیز مجددا تاکید کرد که بریتانیا "تقریبا مطمئن" است که ایران در حملات صورت گرفته علیه دو نفتکش دست داشته است.
وی ضمن ابراز آمادگی این کشور برای مشارکت در هرگونه تحقیقاتی برای کشف جزئیات حملات روز گذشته به دو نفتکش در دریای عمان گفته است: "دلیلی وجود ندارد که در ارزیابی آمریکا در مورد دست داشتن جمهوری اسلامی ایران در این حملات تردید کنیم."
وزیر خارجه بریتانیا به رادیو بیبیسی گفت: "ما تحقیقات مستقل خود را در این مورد انجام میدهیم. اما دلیلی وجود ندارد که نتیجهگیری آمریکا در مورد این حادثه را باور نکنیم؛ غریزه سیاسی ما حکم میکند که ارزیابی نزدیکترین متحد خودمان را باور کنیم."
وزارت خارجه بریتانیا نیز روز شنبه با انتشار بیانیهای اعلام کرد که بنابر برآوردهای خود "تقریبا مطمئن" است سپاه پاسداران در حمله روز پنجشنبه به دو نفتکش در دریای عمان نقش داشته است.
این بیانیه میگوید حمله به نفتکشها از طرف ایران اقدامی است که اخیرا سابقه داشته است.
وزارت خارجه بریتانیا مسئولیت انفجار چهار نفتکش اماراتی را هم به ایران نسبت داده است.