صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آلمان در عرض شش ماه بیش از ۸۰۰ میلیون یورو سلاح به عربستان فروخته است

آلمان در عرض شش ماه بیش از ۸۰۰ میلیون یورو سلاح به عربستان فروخته است

صنایع نظامی آلمان میلیاردها یورو تجهیزات نظامی به کشورهایی فروختهاند که در جنگ یمن شرکت دارند. این در حالی است که قرار بود دیگر مجوز فروش سلاح به این کشورها داده نشود. اما گزارشها خلاف این را نشان میدهد.
آلمان از ابتدای سال جاری میلادی اجازه فروش بیش از یک میلیارد یورو سلاح به کشورهای عضو ائتلاف عربستان در جنگ یمن را صادر کرده است. این اطلاعات بنا بر درخواست امید نوریپور، نماینده حزب سبزها از وزارت اقتصاد آلمان ارائه و در رسانههای این کشور منتشر شده است. برای هشت کشور درگیر جنگ یمن محدودیتهایی در فروش تجهیزات نظامی وضع شده است. با وجود این در فاصله ماههای جنوری تا ابتدای جون ۱۲۲ مورد اجازه صدور برای این  تجهیزات به مبلغ یک میلیارد و ۱۰۰میلیون یورو صادر شده است. حجم این صادرات و کشورهایی که آنها را دریافت کردهاند بدین ترتیب است: ۸۰۱ میلیون و ۸۰۰ هزار یورو به مصر، ۲۰۶ میلیون و ۱۰۰ هزار یورو به امارات متحده عربی و بیش از ۸۳۱ میلیون یورو به عربستان.
این در حالی است که از نوامبر گذشته مقرر شده بود که اجازه فروش هرگونه تجهیزات نظامی به عربستان متوقف شود. حزب سوسیال دمکرات که در دولت ائتلافی آلمان شرکت دارد، از اوایل سال گذشته دولت ائتلافی را برای متوقف کردن  صدور هرگونه سلاح به عربستان تحت فشار گذاشته بود. اما این خواست با فرمولبندی تصویب شد که جای مانور را برای ادامه ارسال سلاح به این کشورها باز میگذاشت.