صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جرمی کوربین ارزیابی دولت بریتانیا از حمله به نفتکش‌ها را زیر سئوال برد

جرمی کوربین ارزیابی دولت بریتانیا از حمله به نفتکش‌ها را زیر سئوال برد

جرمی کوربین، رهبر حزب مخالف دولت بریتانیا گفته است دولت این کشور باید برای کاستن از تنشها در خاورمیانه تلاش کند.
آقای کوربین، رهبر حزب کارگر به تصمیم دولت بریتانیا برای حمایت از آمریکا در مورد اتهامات وارده به ایران مبنی بر دست داشتن به دو تانکر نفتی واکنش نشان داده و با زیر سئوال بردن ارزیابی دولت، سئوال کرده آیا دولت بریتانیا "مدرک معتبری" دال بر دخالت ایران دارد یا نه.
وزارت امور خارجه بریتانیا روز شنبه با انتشار بیانیهای گفت طبق برآوردهایش "تقریبا مطمئن" است که سپاه پاسداران در حمله به دو نفتکش در نزدیکی آبهای ایران نقش داشته است.
ایران دخالت در هر دو مورد را تکذیب کرده است.
جرمی کوربین گفته است دولت بریتانیا باید برای کاستن از تنشها تلاش کند و به تنشها دامن نزند.
دو نفتکش روز پنجشنبه در نزدیکی ساحل جنوبی ایران هدف قرار گرفتند. آمریکا، ایران را به دست داشتن در این حملات متهم کرده، اتهامی که ایران آن را رد کرده است.