صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

درخواست ایران از جاپان برای میانجیگری در تنش این کشور با آمریکا

درخواست ایران از جاپان  برای میانجیگری در تنش این کشور با آمریکا

شینزو آبه، نخستوزیر جاپان برای گفتوگو با مسئولان ایران به تهران سفر کرده است. جاپان از معدود کشورهایی است که با هر دو کشور ایران و آمریکا روابط دوستانهای دارد. ایران خواستار میانجیگری این کشور در تنش با آمریکا شده است.
پس از دیدار و گفتوگوی هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان با مسئولان جمهوری اسلامی ایران، شینزو آبه، نخست وزیر جاپان راهی این کشور شده است.
او در جریان سفر دو روزه خود به ایران با علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و همچنین با حسن روحانی، رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه ۲۲ جوزا (۱۲ جون) در گزارشی که از دوبی ارسال کرده به نقش احتمالی جاپان در کاهش تنش سیاسی حاکم بر مناسبات ایران و آمریکا اشاره کرده است.
در گزارش رویترز آمده است که ایران تصمیم دارد از شینزو آبه بخواهد تا در تنش حاکم بر خاورمیانه میانجیگری کند. باید یادآور شد که گزارشهای پیشین به نقل از وزارت امور خارجه جاپان اعلام کرده بودند که نخستوزیر این کشور برنامهای برای میانجیگری در تنش بین ایران و آمریکا ندارد.
بهرغم این اظهارات، گزارشها حکایت از تماس تلفنی شینزو آبه با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفر او به ایران دارد.
این نخستین باری است که نخست وزیری از جاپان پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران راهی این کشور میشود.