صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شورای امنیت سرکوب خشن اعتراضات در سودان را محکوم کرد

شورای امنیت سرکوب خشن اعتراضات در سودان را محکوم کرد

تلاشهایی برای ممکن ساختن ادامه گفتوگوها بین نیروهای اپوزیسیون سودان و شورای نظامی حاکم بر این کشور صورت گرفته است. اکنون شورای امنیت سازمان ملل خواستار پایان دادن به رویکرد خشن نیروهای نظامی علیه مردم شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده از خشونت از سوی شورای نظامی حاکم بر سودان علیه معترضان را بهشدت محکوم کرده است. اعضای شورای امنیت از اپوزیسیون و همچنین از دولت نظامی موقت حاکم بر سودان درخواست کردهاند، در راستای یافتن راه حلی برای مناقشه سیاسی در این کشور چارهجویی کنند.
به گزارش خبرگزاری آلمان (dpa ) از نیویورک در روز چهارشنبه ۲۲ جوزا (۱۲ جون) شورای امنیت در اجلاس خود خواستار رعایت حقوق بشر در سودان شده و از شورای نظامی حاکم بر این کشور خواسته است از به کار گرفتن خشونت علیه معترضان و مردم این کشور پرهیز کند.
شورای امنیت خواستار رسیدگی به حوادث روزهای گذشته در سودان از سوی شورای نظامی حاکم بر این کشور شده و همچنین تاکید کرده است که باید همه تلاشها برای حفظ حاکمیت و وحدت سودان به کار گرفته شود.
گزارشهای منتشر شده از سوی خبرگزاریها حکایت از خشونت نیروهای نظامی در رویارویی با معترضان دارد.
بر اساس اطلاعاتی که از سوی اتحادیه پزشکان منتشر شده است ظرف هفته گذشته بیش از یکصد نفر در جریان برخورد خشن نیروهای نظامی جان خود را از دست دادهاند و بیش از ۵۰۰ نفر مجروح شدهاند.