صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فعالان حقوق بشر: صدها محل اجرای حکم اعدام در کوریای شمالی شناسایی شد

فعالان حقوق بشر:  صدها محل اجرای حکم اعدام در کوریای شمالی شناسایی شد

یک سازمان عمومی غیردولتی در کوریایجنوبی از شناسایی ۳۱۸ محل در کوریای شمالی خبر داده است که به وسیله دولت کوریای شمالی برای اجرای احکام اعدام استفاده میشود.
برای تهیه این گزارش اعضای "کارگروه تغییر برای عدالت" با ۶۱۰ شخصی که در طول ۴ سال گذشته از کوریای شمالی گریخته بودند، مصاحبه کردند.
این گزارش درباره چندین دهه اجرای حکم اعدام برای جرایمی چون دزدیدن یک گاو و یا حتی تماشای تلویزیون کوریای جنوبی است.
فعالان حقوق بشر میگویند که محلهای اجرای حکم اعدام در اطراف رودخانهها، بازارها، مکاتب و زمینهای ورزشی قرار دارد.
در این گزارش که روز سهشنبه ۱۱ جون منتشر شده است، آمده: "معمولا جمعیتی نزدیک به هزار نفر یا بیشتر برای تماشای اجرای اعدام جمع میشوند."
این گزارش ادعا میکند که اعضای خانواده محکومان از جمله حتی کودکان مجبور میشدند که شاهد اجرای حکم اعدام باشند. جسد محکومان اعدام شده و حتی اطلاعات محل دفن آنها به ندرت به خانواده آنها داده میشود.
به گفته شاهدان کوچکترین فردی که شاهد اجرای حکم اعدام بوده یک کودک هفت ساله بوده است.
در ادامه این گزارش آمده که بعضی از اعدامها هم در داخل زندانها و اردوگاههای کار اجباری انجام میشود. در این اردوگاهها افرادی به دلیل ارتکاب جرایم سیاسی به انجام کارهای سخت بدنی در معدنها و اردوگاههای کار محکوم هستند.
یکی از فراریان از کوریای شمالی که اوایل سالهای ۲۰۰۰ در یک اردوگاه کار زندانی بوده است تعریف کرده که چطور هشتاد زندانی را وادار کردند که مراسم اعدام سه زن را تماشا کنند. این سه زن به جرم تلاش برای فرار به چین به اعدام محکوم شده بودند.
به گفته این شاهد، ماموران امنیتی به مردمی که تماشاگر اعدام بودند میگفتند: "این اتفاق میتواند برای شما بیفتد."
این گزارش تاکید میکند که اعدامها "یک روش اصلی برای ترساندن شهروندان جلوگیری از مشارکت آنها در کارهایی است که رژیم آن را نامطلوب برمیشمارد."