صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تولد یک غول جدید تسلیحاتی با ادغام دو شرکت آمریکایی

تولد یک غول جدید تسلیحاتی با ادغام دو شرکت آمریکایی

صنعت تسلیحات و هوانوردی در جهان شاهد یک غول جدید خواهد بود. دو شرکت آمریکایی یونایتد تکنولوجیز و ریتیون قصد ادغام در یکدیگر را دارند. از دل این ادغام غولی تسلیحاتی به ارزش ۱۶۸ میلیارد دالر زاده خواهد شد.
دو شرکت آمریکایی یونایتد تکنولوجیز (United Technologies ) و ریتیون (Raytheon ) که از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات نظامی و هوانوردی هستند، در بیانیهای مشترک اعلام کردند که قرار است در نیمه نخست سال آینده میلادی (۲۰۲۰) در یکدیگر ادغام شوند.
طبق این بیانیه، ادغام بهتمامی از طریق انتقال سهام از یک شرکت به شرکتی دیگر صورت میگیرد. گرگ هایس، رئیس شرکت یونایتد تکنولوجیز، گفت: «ترکیب یونایتد تکنولوجیز و ریتیون آینده صنایع دفاعی و هوانوردی را تعیین خواهد کرد.»
تام کندی، رئیس ریتیون نیز از "شانسهای عظیم برای موفقیتهای آتی" این دو شرکت خبر داد. رئیس شرکت جدیدی که پس از ادغام "مؤسسه ریتیون تکنولوجیز" نام خواهد گرفت، جرج هایس رئیس کنونی یونایتد تکنولوجیز خواهد بود. قرار است یونایتد تکنولوجیز ۵۷ درصد سهام این غول جدید تسلیحاتی را در اختیار داشته و باقی سهام آن نیز از آن سهامداران ریتیون باشد.
طبق پیشبینی دو شرکت مزبور، صرفهجویی حاصل از این ادغام پس از گذشت چهار سال بیش از یک میلیارد دالر خواهد بود.