صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نگرانی مدیرکل آژانس از روابط پرتنش میان ایران و آمریکا

نگرانی مدیرکل آژانس از روابط پرتنش میان ایران و آمریکا

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، از افزایش تنش بر سر پرونده هستهای ایران ابراز نگرانی کرده و از ایران خواسته است که به تعهدات خود در چارچوب برجام وفادار بماند. آمانو ابراز امیدواری کرده که اختلافات با مذاکره حل شود.
یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نگرانی خود را از تنشهای روزافزون پیرامون برنامه هستهای ایران بیان کرده و ابراز امیدواری کرده است که اختلافات موجود با مذاکره حل شود. آمانو روز دوشنبه ( 20 جوزا) در سخنرانی خود در آغاز نشست شورای حکام آژانس بینالمللی، بر پایبندی ایران به تعهداتش در توافق هستهای (برجام) تأکید کرد و آن را دستآوردی چشمگیر دانست.
مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی از ایران خواست که همچنان به تعهدات خود در چارچوب برجام وفادار بماند. این درحالیست که ایران گفته است که قصد دارد از تعهدات خود در توافق هستهای با قدرتهای بزرگ (برجام) بکاهد.
یک ماه پیش شورای عالی امنیت ملی ایران در اعتراض به خروج آمریکا از برجام اعلام کرد که جمهوری اسلامی از برخی تعهدات برجامی منصرف میشود و قصد دارد بار دیگر ذخیرهسازی اورانیوم را در مقیاسی بالاتر ادامه دهد.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در دیدارش با هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان، که در حال حاضر در تهران بهسر میبرد، تأکید کرد که ایران به تعهدات خود در چارچوب برجام متعهد بوده و این امر را آژانس بینالمللی انرژی اتمی طی پانزده بیانیه تأیید کرده است.
آلمان در هماهنگی و توافق با کشورهای بریتانیا و فرانسه، مصمم است که به رغم خروج آمریکا از برجام به این توافق پراهمیت وفادار بماند. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان برای ابلاغ همین پیام به تهران رفته است.