صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعتراض فلسطینی‌ها به اظهارات سفیر آمریکا در اسرائیل

اعتراض فلسطینی‌ها به اظهارات سفیر آمریکا در اسرائیل

نیروهای فلسطینی به اظهارات سفیر آمریکا در اسرائیل اعتراض کردند. او گفته است که اسرائیل در شرایطی "حق دارد بخشهای از کرانه باختری را به قلمرو خود ملحق کند".
شخصیتها و سازمانهای فلسطینی به اظهارات سفیر آمریکا در اسرائیل به شدت اعتراض کردند و آن را خصمانه دانسته اند.
داوید فریدمن، سفیر ایالات متحده در اسرائیل، گفته است که اسرائیل میتواند دستکم بخشی از کرانه باختری را به خاک خود منظم کند. سفیر آمریکا در گفتوگویی که روز شنبه (هشتم جون) در "نیویورک تایمز" منتشر شد، گفت که اسرائیل "در شرایطی حق دارد بخشی از منطقه اشغالی کرانه باختری رود اردن" را به خاک خود ملحق کند.
هنوز روشن نیست که اظهارات فریدمن نظر خود اوست یا آنچه گفته است بخشی از طرح گسترده دولت دونالد ترامپ برای "حل قطعی بحران خاورمیانه" است که به معامله قرن مشهور شده است.
با این که هنوز جزئیات طرح صلح آمریکا منتشر نشده، فلسطینیها آن را رد کرده و گفتهاند که دولت ترامپ دیگر نمیتواند عامل بیطرفی برای میانجیگری در بحران خاورمیانه باشد. فلسطینیها ترامپ را به حمایت یکجانبه از اسرائیل متهم کرده، دیگر برای آمریکا نقش یک میانجی بیطرف را قائل نیستند. ترامپ سفارت آمریکا را از تلآویو به اورشلیم منتقل کرد و با این اقدام، بر مدعای اسرائیل بر "پایتخت تاریخی فلسطین" (بخش شرقی اورشلیم) که از سال ۱۹۶۷در اشغال این کشور است مهر تایید زد.
همچنین ترامپ بر اشغال بلندیهای جولان توسط اسرائیل صحه گذاشت. بلندیهای جولان که در جنگ پنجروزه ۱۹۶۷ به اشغال اسرائیل در آمد، به قلمرو سوریه تعلق دارد.