صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آمریکا بزرگترین مجتمع صنایع پتروشیمی ایران را تحریم کرد

آمریکا بزرگترین مجتمع صنایع پتروشیمی ایران را  تحریم کرد

دولت آمریکا مجتمع "صنایع پتروشیمی خلیج فارس" را که سودآورترین صنعت پتروشیمی ایران با ۳۹ شرکت زیرمجموعه و نمایندگیهای خارج از کشور است، تحریم کرد. هدف از آن جلوگیری از تأمین مالی سپاه پاسداران است.
دولت ایالات متحده روز جمعه ۱۷ جوزا (هفتم جون) مجتمع "صنایع پتروشیمی خلیج فارس"، بزرگترین صنعت پتروشیمی ایران را تحریم کرد. وزارت خزانهداری آمریکا علت تحریم این مجتمع صنعتی را حمایت مالی آن از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی عنوان کرده است.
وزارت خزانهداری میافزاید، هدف از این تحریم بستن مسیرهای تأمین مالی بزرگترین کنسرن سودآور پتروشیمی و ۳۹ شرکت زیرمجموعه آن با نمایندگیهای آن در خارج از کشور بوده است. این مجتمع ۴۰ درصد تولیدات پتروشیمی و ۵۰ درصد صادرات پتروشیمی را در اختیار دارد.
به گزارش آسوشیتدپرس، این تحریم بدان معناست که مسیر تجارت میلیاردی سپاه پاسداران مسدود خواهد شد. چندی پیش دولت آمریکا سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در لیست سازمانهای تروریستی خود قرار داد.
استیون منوچین، وزیر خزانهداری آمریکا با اعلام این خبر گفت: «این اقدام هشدار میدهد که ما به سراغ دیگر گروههای صنعتی و شرکتهای بخش پتروشیمی نیز خواهیم رفت که حیات مالی سپاه پاسداران را تأمین میکنند.»
این تحریمبخشی از کارزار "فشار حداکثری" دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. با این تحریم رابطه تمام شرکتهای زیرمجموعه آن با بازار آمریکا و سیستم مالی ایالات متحده و نیز دیگر شرکتهای خارجی طرف تجاری ایران قطع خواهد شد.
استیون منوچین افزود: «ایالات متحده قصد دارد با این تحریم مانع از تأمین مالی سپاه پاسداران از سوی عناصر کلیدی بخش پتروشیمی ایران شود.»