صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مخالفت با ساخت بنای یادبود هولوکاست در آمستردام

مخالفت با ساخت بنای یادبود هولوکاست در آمستردام

گروهی از مردم آمستردام با ساخت یادواره هولوکاست مخالفند. این دومین مکانی در این شهر است که ساکنانش با ساخت یادوارهی هولوکاست مخالفت میکنند. طرح این یادبود از لیبسکیند، معمار آمریکایی است که تبار لهستانی –یهودی دارد.
یک  هزارتوی (لابیرنت) ۴۰۰ متری با با دیوارهایی به رنگ قرمز و ۱۰۲ هزار آجر. در هرکدام از این سنگها نام یک قربانی هولوکاست در آمستردام حک شده است. طراح این یادواره دنیل لیبسکیند از آمریکاست. ژاک گریسهاور، مدیر کمیته هالندی آشویتس معتقد است، تازه با گذر از میان این هزارتو و دیدن ۱۰۲ هزار نام، "به ابعاد کل [فاجعه] پی میبرید."
در آغاز سال جاری میلادی، هنگامی که شهرداری آمستردام قصد داشت ۲۴ درخت را در منطقهای از این شهر برای ساخت این بنای یادبود، قطع کند، برخی شهروندان موفق شدند این پروژه را با توسل به قانون به طور موقت متوقف کنند. منتقدان پروژه میگفتند، با بنای یادبود مشکلی ندارند اما طرح لینسکیند را با ۱۵ میلیون یورو هزینه، گران میدانند و ابعاد این پروژه عظیم را با مسیر باریکی که در امتدادش قرار است این یادبود بنا شود، همخوان نمیدانند.
شهروندان گلایه میکنند که به پیامدهای این طرح عظیم برای سکنه آن منطقه فکر نشده و در مورد اجرای این طرح بحثی صورت نگرفته و در یک کلام "تصمیمگیرندگان با مردم دربارهاش حرف نزدهاند".
این دومین مکان در آمستردام است که با ساخت بنای یادبودی در آنجا مخالفت میشود. ژاک گریسهاور میگوید این مسئله و انتقاد مردم  در مورد ساخت بنای یادبود در منطقهای که روزی محلهی یهودیان بوده، را نمیفهمد. او با اشاره به "گروهی کوچک" که با ساخت یادواره موافق نیستند، میگوید: «آنها میگویند نمیخواهیم از پنجره که به بیرون نگاه میکنیم، یک جاذبه توریستی جلوی چشممان باشد. فکر نمیکنم این یک جاذبه باشد.»