صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

زنان کوریای شمالی در چین وادار به کار جنسی می شوند

زنان کوریای شمالی در چین وادار به کار جنسی می شوند

یک گروه حقوق بشر مستقر در لندن می گوید که هزاران زن و دختر اهل کوریای شمالی در چین وادار به کار به عنوان کارگر جنسی می شوند.
"ابتکار عمل آینده کوریای" می گوید که این زنان و دختران ربوده و به عنوان روسپی فروخته می شوند یا وادار به ازدواج با مردان چینی می شوند. این سازمان تخمین می زند که ارزش تجارت جنسی برای سازمان های بزهکار سالانه ۱۰۰ میلیون دالر است.
به گفته این سازمان زنان اغلب به تله می افتند چون چین می کوشد پناهندگان از کوریای شمالی را به این کشور برگرداند، که در این صورت با شکنجه روبرو می شوند.
یون هی-سون نویسنده این گزارش گفت: "قربانیان برای ۳۰ یوان چین (۴.۳۰ دالر) عرضه می شوند و برای ۱۰۰۰ یوان به عنوان همسر به مردان چینی فروخته می شوند و در اتاقک های سایبرسکس در معرض بهره برداری قرار می گیرند."
براساس این گزارش دختران و زنان مورد بحث معمولا ۱۲ تا ۲۹ سال دارند اما گاه می توانند جوانتر باشند.
گزارش می افزاید که آنها در چین وادار به کار، فروخته یا ربوده می شوند یا اینکه مستقیما از کوریای شمالی قاچاق می شوند؛ خیلی از آنها ظرف یک سال بعد از ترک کشورشان بیش از یک بار فروخته و وادار به تن دادن به حداقل یک نوع بردگی جنسی شده اند.
بسیاری در روسپی خانه های شمال شرقی چین، که محل زندگی تعداد زیادی کارگران مهاجر است، به کار اجباری گرفته می شوند.
دخترانی که گاه فقط ۹ سال دارند و زنانی که در صنعت سایبرسکس کار می کنند مجبور به انجام اعمال جنسی مقابل دوربین می شوند و گاه در برابر دوربین مورد تعرض قرار می گیرند. تصور می شود خیلی از مشتریان این سایت ها در کوریای جنوبی باشند.
بنابه این گزارش برای زنانی که اغلب در نواحی روستایی به عنوان همسر فروخته می شوند، هزار تا ۵۰ هزار یوان طلب می شود. این زنان در معرض تجاوز و بدرفتاری شوهران خود هستند.
این گروه اطلاعات گزارش را از قربانیان در چین و بازماندگان فراری در کوریای جنوبی جمع آوری کرده است.