صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پیروزی احتمالی نخست‌وزیر فعلی در پایان ماراتن انتخاباتی هند

پیروزی احتمالی نخست‌وزیر فعلی در پایان ماراتن انتخاباتی هند

انتخابات هند پس از شش هفته به پایان رسید و مطابق نظرسنجیها احتمال پیروزی نخستوزیر کنونی در این رقابتها زیاد است. نتایج انتخابات پارلمانی هند مشخص میکند که نارندرا مودی همچنان در قدرت میماند یا خیر.
انتخابات پارلمانی هند که بزرگترین انتخابات جهان به شمار میرود در هفت مرحله برگزار شد و دور آخر آن پس از شش هفته، روز یکشنبه ۲۹ ثور (۱۹ می) به پایان رسید.
قرار است شمارش کامل و نهایی آرا روز سهشنبه خاتمه یابد و انتظار میرود نتایج رسمی انتخابات هند حداکثر روز پنج شنبه اعلام شود. این نتایج مشخص میکند که آیا نارندرا مودی میتواند برای یک دور دیگر نخستوزیر بماند یا نه.
رقیب اصلی رهبر حزب حاکم هند، راهول گاندی از حزب کنگره است. به گزارش خبرگزاری فرانسه به علت گستردگی و پیچیدگی انتخابات پارلمانی در هند، گمانهزنیها و نظرسنجیها در مورد نتیجه این انتخابات چندان قابل اطمینان نیستند. با این همه، گمان میرود که احزاب اپوزیسیون کرسیهای بیشتری در پارلمان به دست آورند اما اکثریت همچنان در اختیار حزب حاکم بماند و مودی بار دیگر نخستوزیر شود.
خبرگزاری رویترز میگوید اغلب نظرسنجیها، بر خلاف برآوردهای هفتههای گذشته، از پیشتازی ملیگرایان به رهبری مودی (حزب بیجیپی) خبر میدهند.
مطابق یکی از این نظر سنجیها که بر پایه پرسش از رای دهندگان در حوزههای رایگیری تنظیم شده، حزب حاکم میتواند ۲۸۷ کرسی از ۵۴۳ کرسی پارلمان را از آن خود کند و احتمال دارد حزب کنگره به ۱۲۷ کرسی دست یابد.
حزب کنگره در انتخابات قبلی در سال ۲۰۱۴ بدترین نتیجه تاریخ خود را به دست آورد و تنها موفق به کسب ۴۴ کرسی پارلمان شد.