صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون صدراعظم اتریش استعفا کرد

معاون صدراعظم اتریش استعفا کرد

هاینتس کریستیان اشتراخه، رهبر حزب آزادی و معاون صدراعظم اتریش از مقامش استعفا کرده است.
پیشتر، رسانههای اتریش از احتمال فروپاشی دولت ائتلافی این کشور خبر داده بودند.
احتمال فروپاشی دولت اتریش پس از انتشار ویدیویی از هاینتس کریستیان اشتراخه، رهبر حزب آزادی اتریش و معاون صدراعظم این کشور مطرح شد که او در آن ظاهرا وعده اعطای قراردادهای دولتی در ازای کسب حمایت سیاسی را میدهد.
سباستین کورتس، رهبر حزب محافظهکار مردم اتریش است که پس از انتخابات سال ۲۰۱۷ و به دنبال ائتلاف با راست افراطی، صدراعظم کشورش شد.
قرار است سباستین کورتس، صدراعظم اتریش با آقای اشتراخه دیدار کند. برخی منابع گفتهاند آقای کورتس گفته است او به همکاری با حزب دست راستی پایان خواهد داد.
این ویدیو توسط نشریه اشپیگل و روزنامه زوددویچه تسایتونگ منتشر شده و مخفیانه کوتاه مدتی پیش از انتخابات ۲۰۱۷ اتریش فیلمبرداری شده است. این ویدیو، هاینتس کریستیان اشتراخه را با یوهان گودنوس یک نماینده دیگر حزب راست افراطی آزادی را نشان میدهد که با زنی در حال صحبت هستند که ادعا میکند سرمایهگذار روسی است. هاینتس کریستیان اشتراخه و یوهان گودنوس برپایی چنین نشستی را تائید کردهاند اما میگویند مرتکب کار اشتباهی نشدهاند.