صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آلمان آموزش نظامیان در عراق را از سر می‌گیرد

آلمان آموزش نظامیان در عراق را از سر می‌گیرد

جنرالهای ارتش آلمان به بررسی مجدد وضعیت امنیتی در عراق پرداخته و مانعی برای تداوم آموزش نظامیان این کشور نمیبینند. این آموزشهای نظامی به دلیل "نشانههای از حمله احتمالی نیروهای متحد ایران" به حال تعلیق در آمده بود.
ارتش آلمان قرار است آموزش متوقفشده نظامیان در عراق را دوباره از سر بگیرد. وزارت دفاع آلمان روز پنجشنبه ۲۶ ثور (۱۶ ماه می) به سیاستمداران این حوزه در فراکسیونهای مجلس نمایندگان آلمان (بوندستاگ) توضیح داد که با بررسی مجدد اوضاع امنیتی عراق تشخیص داده شده که شرایط لازم برای تداوم آموزش نظامیان در آن کشور به وجود آمده است. از قول منابع مطلع ارتش آلمان نقل شده است که این آموزشها طبق برنامه از امروز (شنبه ۲۸ ثور) از سر گرفته خواهد شد.
چهارشنبه گذشته خبر تعلیق مأموریت ارتش آلمان در آموزش نظامیان عراقی به دلیل افزایش تنشها در منطقه منتشر شد. خبرگزاری آلمان خبر داده بود که برلین "نشانههایی از حمله احتمالی نیروهای متحد ایران در عراق" را مشاهده کرده و به همین دلیل برنامههای آموزشی ارتش آلمان برای نیروهای ضد داعش در آن کشور را به حال تعلیق در آورده است.
بر اساس سندی که تارنمای انترنتی هفتهنامه آلمانی اشپیگل به نسخهای از آن دست یافته، جنرال آلمانی مسئول دورههای آموزشی در عراق، شامگاه یکشنبه گذشته درجه هشدار امنیتی در این کشور را از دو به چهار افزایش داده بوده است. درجه چهار "تحرکات نیروها خارج از مقرهای امن نظامی" را ممنوع میکند. طبق این سند اما اکنون سطح امنیتی دوباره یک درجه پایین آمده و به درجه سه رسیده که بر اساس آن "اصولا" مانعی بر سر راه تحرکات نیروها خارج از مقرهای آموزشی وجود ندارد. در این سند آمده است: میتوان روی از سرگیری قریبالوقوع آموزش نیروهای امنیتی و نظامی حساب کرد.