صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترامپ می‌خواهد تنها مهاجران «درخشان» را به آمریکـا راه دهد

ترامپ می‌خواهد تنها مهاجران «درخشان» را به آمریکـا راه دهد

مهاجر ایدهآل دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، این ویژگیها را دارد: جوان است، به انگلیسی حرف میزند، تاریخ آمریکا را میشناسد و متخصص است. ترامپ با طرحی جدید به دنبال ایجاد اصلاحات در سیاست مهاجرتی آمریکاست.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفته است، دنیا حسرت برنامههای مهاجرتی آمریکا را خواهد خورد. هدف از برنامه‌‌ای که ترامپ برای آن در کاخ سفید با این جملهها تبلیغ میکند، متوقف کردن مهاجرت غیرقانونی و پدیدآوردن یک سیستم مهاجرتی مبتنی بر توانایی متقاضی مهاجرت است.
بر پایه مدل جدید، متقاضیان جوان تحصیلکرده که زبان انگلیسی میدانند برای مهاجرت به آمریکا اولویت دارند. در این طرح آمده است که متقاضیان مهاجرات ابتدا باید در آزمون شهروندی شرکت کنند پیش از اینکه وارد آمریکا شوند.
رئیس جمهور آمریکا میگوید، بزرگترین تغییر، بالابردن سهم مهاجران متخصص و آموزشدیدهدر بین کل مهاجرانی است که وارد آمریکا میشوند. به گفته دونالد ترامپ، این سهم از ۱۲ درصد کنونی به ۵۷ درصد افزایش مییابد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با اشاره به این که "ممکن است این سهم بازهم افزایش یابد" تأکید کرده است: «در این طرح اولویت با اشتغالزایی، درآمد و امنیت برای شهروندان آمریکایی است.»
ترامپ از اینکه بر پایه مدلهای مهاجرتی کنونی، کسانی تنها به دلیل داشتن دیگر اعضای خانواده در آمریکا به این کشور آمدهاند، انتقاد کرده است.
در حال حاضر دو سوم از مجوزهای ورود و مهاجرت به آمریکا که سالانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از آن بهره میبرند، بر پایه همین نسبتهای خانوادگی صادر میشوند.