صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ایران از طریق کشتی به کشتی نفت خود را به چین صادر می‌کند

ایران از طریق کشتی به کشتی نفت خود را به چین صادر می‌کند

خبرگزاری رویترز میگوید ردیابی اطلاعات کشتیها نشان داده ایران از طریق کشتی به کشتی  نفت خود را به چین صادر میکند. در این عملیات وانمود شده محمولهها از عراق میآیند. اظهارات مسئولان چینی در این باره اما متناقض است.
علیرغم تحریمهای نفتی اعمال شده علیه ایران توسط ایالات متحده، یک نفتکش ایرانی  در بندری در ژوشان چین پهلو گرفت و بار نفت خود را تخلیه کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز این خبر بر اساس ردیابی اطلاعات کشتیها منتشر شده است.
دریادار چینی که با نام اختصاری ز معرفی شده است  تخلیه و تحویل ۱۳۰ هزارتن نفت خام از کشتی ایرانی را برای رویترز تایید کرده است.
خبرگزاری رویترز ۲۰ مارچ امسال گزارشی منتشر کرده بود که از طریق انتقال کشتی به کشتی  و از طریق درگیرکردن چهار کشتی مقادیری نفت از ایران  به چین منتقل شده است. دریادار چینی نیز در آن عملیات حضور داشته و اظهار کرده انتقال محموله از طریق ارائه مدارکی جعلی صورت گرفته است تا نشان دهد محموله از عراق میآید.
یکی از نمایندگان پایانه چینی اما این موضوع را که محموله از ایران ارسال شده رد میکند و میگوید ازآنجایی که این پایانه حداقل چهار سال است از ایران محمولهای دریافت نکرده است، امکان ندارد بار این کشتی از ایران آمده باشد.
آمریکا نوامبر سال گذشته (۲۰۱۸) همزمان با آغاز دور دوم تحریمها علیه جمهوری اسلامی، برای هشت خریدار اصلی نفت و گاز ایران (چین، هند، کوریای جنوبی، جاپان، ترکیه، تایوان، ایتالیا و یونان) معافیتی شش ماهه، به شرط کاهش واردات قائل شد. مهلت این معافیت ابتدای ماه جاری (می) خاتمه یافت و واشنگتن برای "فشار حداکثری" بر جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران، از تمدید این معافیتها خودداری کرد.
میانگین صادرات نفت و میعانات گازی جمهوری اسلامی در ماههای پیش از خروج آمریکا از برجام به حدود دو و نیم میلیون بشکه در روز میرسید. این میزان در نیمه اول ماه اپریل گذشته به روزی یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه کاهش یافت.