صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سنای ایالتی آلاباما سقط جنین را مگر در موارد «بسیار استثنایی» ممنوع کرد

سنای ایالتی آلاباما سقط جنین را  مگر در موارد «بسیار استثنایی» ممنوع کرد

سنای ایالتی آلاباما در آمریکا طرحی را تصویب کرده که شامل سختگیرانهترین شرایط برای سقط جنین است.
این طرح که جهت امضا برای فرماندار ایالتی ارسال شده، تقریبا به منزله ممنوعیت کامل سقط جنین مگر در موارد استثنایی است و برای پزشکانی که این قانون را نقض کنند، مجازاتهای سنگین تا ۹۹ سال حبس را پیشبینی کرده است.
سنای ایالت آلاباما که نمایندگان محافظهکار از حزب جمهوریخواه د در آن اکثریت قابل توجهی دارند با ۲۵ رای موافق در برابر ۶ رای مخالف این طرح را تصویب کرد. پیشتر، مجلس نمایندگان ایالتی این طرح را تصویب کرده بود.
براساس این مصوبه، سقط جنین تنها در شرایطی مجاز است که ادامه حاملگی "خطر جدی را متوجه مادر کند" یا جنین دچار نابهنجاری جسمی باشد که ادامه حیات او را ناممکن سازد.
نمایندگان دموکرات سنای آلاباما اصلاحیهای را بر این طرح پیشنهاد کردند که در آن قربانیان تجاوز به عنف و زنای محارم از شمول قانون مستثنی میشدند و اجازه سقط جنین را مییافتند اما این اصلاحیه هم با ۲۱ رای در برابر ۱۱ رای رد شد.
کی آیوی، فرماندار ایالتی که از حزب جمهوریخواه است شش روز فرصت دارد که این مصوبه را امضا و به قانون تبدیل کند. در صورت قانونی شدن این مصوبه، اجرای آن از شش ماه دیگر آغاز خواهد شد.
خانم آیوی در مورد این مصوبه موضع خاصی اتخاذ نکرده اما از منتقدان آزادی سقط جنین بوده است.