صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۷ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هشدار آلمان و بریتانیا به آمریکا درباره جنگ با ایران

هشدار آلمان و بریتانیا به آمریکا درباره جنگ با ایران

وزیران خارجه آلمان و بریتانیا در دیدار با همتای آمریکایی خود در بروکسل در مورد جنگ این کشور با ایران هشدار دادند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفت به وزیر آمریکا گفته شده که اروپا خواهان حداکثر خویشتنداری است.
تنش میان ایران و آمریکا یکی از موضوعهای اجلاس وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل بود. این نشست بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۳ ثور (۱۳ می) برگزار شد.
در آستانه این اجلاس، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز سفر برنامهریزی شده خود به مسکو را لغو کرد تا در گفتوگوهای وزیران خارجه اتحادیه اروپا درباره ایران شرکت کند.
پس از ملاقات وزیران خارجه اتحادیه اروپا با وزیر خارجه آمریکا، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران خارجه آلمان و بریتانیا درباره نتایج دیدار خود با مایک پمپئو با خبرنگاران گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری آلمان از بروکسل، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان گفت، در جریان دیدار با مایک پمپئو به او گفتم دولت آلمان خیلی نگران است و مایل نیست که تنش میان ایران و آمریکا به درگیری نظامی بینجامد. هایکو ماس تاکید کرد از فرصت دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا استفاده کرده تا بر نگرانی دولت آلمان از تشدید تنش در منطقه تاکید کند.
به گفته او، دولت آلمان همچنان توافق هستهای را پایهای برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای میداند و این موضوع را برای امنیت اروپا مهم تلقی میکند.
ماس افزود: «در ماههای گذشته  گامهای سازندهای را به ویژه درباره اینستکس برداشتهایم تا این کانال مالی اجرایی شده و به ثمر برسد و ازاین طریق برجام عملی شود.»
جرمی هانت، وزیر امور خارجه بریتانیا نیز هشدار داد که اوضاع در منطقه نباید از روی ندانمکاری به یک درگیری نظامی سوق پیدا کند که هیچکس خواهان آن نیست.
وزیر امور خارجه بریتانیا پس از پایان نشست بروکسل در توئیتی نوشت، به همکارانم از آمریکا، فرانسه و آلمان گفتم درباره احتمال تشدید تنشها نگرانیهای جدی داریم.
جرمی هانت در ادامه با تاکید بر اینکه "ایران باید به همه تعهداتش پایبند بماند" نوشت: «توافق هستهای برای جلوگیری از گسترش خطرناکترین سلاحها در بیثباتترین بخش دنیا اهمیت حیاتی دارد.»