صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پنتاگون اعزام ۱۲۰ هزار سرباز برای مقابله با ایران را بررسی می‌کند

پنتاگون اعزام ۱۲۰ هزار سرباز برای مقابله با ایران را بررسی می‌کند

"نیویورک تایمز" از برنامه اعزام ۱۲۰ هزار سرباز به خاورمیانه سخن گفتهاند. این یکی از گزینههای دولت ترامپ برای مقابله با تهدیدهای ایران اعلام شده است. مسئولان دولت آمریکا تاکید کردهاند که خواستار جنگ با ایران نیستند.
خبر احتمال اعزام سربازان آمریکایی به خاورمیانه ابتدا توسط "نیویورک تایمز" رسانهای شد. بر اساس گزارش این روزنامه، دولت آمریکا در حال حاضر سرگرم بررسی چند گزینه نظامی برای مقابله با تهدیدهای ایران است.
بر اساس این گزارش آمریکا در حال حاضر دو تهدید را از سوی ایران جدی میگیرد. یکی اینکه سربازان آمریکایی و نهادها و مراکز وابسته به آمریکا مورد حمله قرار گیرند و دیگری اینکه ایران مجددا کار بر روی تولید جنگافزارهای هستهای را از سر گیرد.
روزنامه "نیویورک تایمز" برنامه اعزام ۱۲۰ هزار سرباز آمریکایی به خاورمیانه را یکی از گزینههای نظامی دولت آمریکا در شرایط کنونی اعلام کرده است.
این روزنامه نوشته است که دولت آمریکا در حال بررسی این گزینه و دیگر گزینههای نظامی برای مقابله با خطرات و تهدیدهایی است که از سوی ایران یا متحدان این کشور در منطقه متوجه آمریکا است.
"نیویورک تایمز" در ادامه گزارش خود نوشته است که خبر مربوط به اعزام احتمالی ۱۲۰ هزار سرباز به خاورمیانه متکی بر اطلاعاتی است که این رسانه از یکی از نمایندگان دولت آمریکا به دست آورده است.
گفته میشود که پاتریک شاناهان، وزیر دفاع موقت آمریکا در یکی از دیدارهای اخیر خود با دونالد ترامپ این گزینه نظامی را با او مطرح کرده است.