صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۹ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سودان؛ اتهام قتل علیه عمر البشیر و شش کشته در تظاهرات خارطوم

سودان؛  اتهام قتل علیه عمر البشیر و شش کشته در تظاهرات خارطوم

اندکزمانی پس از توافق اپوزیسیون و نظامیان سودان بر سر دولت انتقالی در این کشور دستکم شش تن در جریان درگیریها در خارطوم کشته شدند. دادستان سودان نیز عمر البشیر را به تحریک به خشونت و مشارکت در قتل متهم کرده است.
در جریان حرکتهای اعتراضی در خارطوم، پایتخت سودان، شماری از تظاهرکنندگان کشته شدهاند. دادستانی سودان نیز علیه عمر البشیر که ماه گذشته از قدرت به زیر کشیده شد شکایت کرده و او را به مشارکت در قتل تظاهرکنندگان متهم کرده است.
انجمن پزشکان سودان روز سهشنبه ۲۴ ثور (۱۴ ماه می) اعلام کرد که در جریان درگیریها دستکم شش نفر جان خود را از دست دادهاند.
در مورد عامل اصلی گسترش خشونتها خبرهای ضد و نقیضی منتشر شده است. این انجمن پیشتر اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی روز دوشنبه در برخی محلههای خارطوم علیه تظاهرکنندگان به خشونت متوسل شدهاند. شورای نظامی سودان اما اعلام کرده است که شامگاه گذشته افراد مسلح ناشناس به سوی تجمعکنندگان آتش گشودهاند.
این شورا از کشته شدن یکی از نظامیان و زخمی شدن سه سرباز در جریان تیراندازیها خبر داده است. بیمارستانهای خارطوم نیز از زخمی شدن شماری از غیرنظامیان در این تیراندازی خبر دادهاند.
شورای نظامی سودان مسئولیت خشونتها را متوجه گروههای ناشناسی میکند که خواهان "دامن زدن" به درگیریها میان ارتش و تظاهرکنندگان هستند. این شورا مخالفان مسلح را متهم کرده است که به دلیل نارضایتی از پیشرفت حاصلشده در مذاکرات با معترضان بر سر تشکیل دولت انتقالی، به سوی معترضان آتش گشودهاند. تظاهرکنندگان نیز وابستگان به حکومت سابق عمر البشیر را آغازگر درگیریها معرفی میکنند.
تظاهرکنندگان قصد دارند با تجمع در حوالی پادگانهای نظامی در پایتخت سودان نظامیان را وادار به انتقال قدرت به غیرنظامیان کنند.