صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حزب سبزهای آلمان خواستار سفر فوری وزیر خارجه به تهران شد

حزب سبزهای آلمان  خواستار سفر فوری وزیر خارجه به تهران شد

سبزهای آلمان از وزیر خارجه، هایکو ماس میخواهند با توجه به تنشها در خلیج فارس هر چه زودتر به تهران سفر کند. ماس در مصاحبهای از توافق هستهای دفاع کرده اما حزب سبزها میگوید در این شرایط حساس پیام از راه دور کافی نیست.
سخنگوی سیاست خارجی فراکسیون حزب سبزها در پارلمان فدرال آلمان (بوندستاگ) از هایکو ماس وزیر خارجه این کشور میخواهد با توجه به تشدید مناقشه در خلیج فارس "هرچه سریعتر" به تهران برود.
امید نوریپور، عضو ایرانیتبار حزب سبزها در گفتوگو با هفته نامه "اشپیگل" تاکید کرده که دولت آلمان باید برای نجات توافق هستهای میان  ایران و شش قدرت جهانی با جدیت بیشتری اقدام کند.
خبرگزاری آلمان صبح یکشنبه ۲۲ ثور (۱۲ می) با استناد به این گفتوگو از قول نوریپور نوشته که با توجه به افزایش خطر وقع درگیریهای نظامی در خلیج فارس ضرورت دارد که هایکو ماس در اولین فرصت در سفر به تهران تلاش کند مانع خروج ایران از توافق هستهای شود.
وزیر خارجه آلمان در مصاحبه با نشریه "بیلد" تاکید کرده که دقیقا به دلیل "بیاعتمادی" به جمهوری اسلامی حفظ توافق هستهای ضرورت دارد زیرا این توافق در شرایط کنونی مطمئنترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است.
امید نوریپور ظاهرا با اشاره به این سخنان هایکو ماس، ضمن تاکید بر این که برای "دیپلماسی جنگ" گفتوگوهای مستقیم ضروری است، میگوید شرایط به قدری جدی است که "ارسال پیام از راه دور" کافی نیست.