صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خروج نیروهای حوثی از دو بندر اصلی یمن آغـاز شد

خروج نیروهای حوثی از دو بندر اصلی یمن آغـاز شد

شبه نظامیان شیعه حوثی خروج از دو بندر راس عیسی و سلیف در شهر حدیده را آغاز کردند.
به گفته شاهدان عینی، تیمهایی از سازمان ملل بر خروج نیروهای حوثی از این بنادر نظارت دارند.
سازمان ملل متحد پیشتر اعلام کرد که نیروهای حوثی در یمن از روز شنبه ۱۱ می از سه بندر کلیدی که در اختیار دارند، خارج خواهند شد.
این اولین قدم جدی طرح آتشبسی است که دسامبر سال پیش به امضای طرفین درگیر در جنگ یمن رسیده است.
حوثیها در توییتر خروج نیروهای خود را تائید کردهاند. هنوز معلوم نیست به دنبال خروج یک جانبه نیروهای حوثی از این مناطق، نیروهای دولت یمن هم دست به کار مشابهی خواهند زد یا نه.
جنرال مایکل لولسگرارد، رئیس گروه ناظران و بازرسان سازمان ملل متحد گفت نیروهای حوثی قرار است نیروهای خود را در مدت چهار روز از بنادر حدیده، صلیف و رأس عیسى خارج کنند.
بندر حدیده بندر اصلی یمن است. از بندر صلیف برای ورود گندم استفاده میشود و از راس عیسی نفت وارد این کشور میشود.
یک سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است این بنادر برای توزیع کمک میان میلیونها یمنی که از قحطی رنج میبرند ضروری هستند.
خروج نیروهای حوثی از این بنادر به طور یک طرفه خواهد بود. با این خروج، مذاکرات برای پایان دادن به جنگی که دهها هزار کشته بر جای گذاشته ادامه مییابد.