صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترامپ تصمیم کنگره درباره قطع حمایت از عربستان را وتو کرد

ترامپ تصمیم کنگره درباره قطع حمایت از عربستان را وتو کرد

اکثریت نمایندگان کنگره آمریکا به قطع حمایت این کشور از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان در جنگ یمن رای داده بودند. اکنون دونالد ترامپ این قطعنامه را وتو کرده است. کنگره برای خنثی کردن وتوی ترامپ به دو سوم آرا نیاز دارد.
به گزارش دویچه وله، کنگره آمریکا بر آن بود تا به مشارکت آمریکا در جنگ یمن پایان دهد. تصمیمی که اکنون با وتوی رئیس جمهوری این کشور، دونالد ترامپ، روبهرو شده است.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه ۲۸ حمل (۱۷ اپریل) با انتشار گزارشی از واشنگتن، خبر از وتوی تصمیم کنگره آمریکا توسط ترامپ داده است. این دومین باری است که ترامپ از حق وتوی خود برای مخالفت با تصمیم کنگره استفاده میکند. ترامپ پس از وتوی تصمیم کنگره در ارتباط با حمایت نظامی آمریکا از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن نوشت:
«این تصمیم کنگره، تصمیمی خطرناک و بیهوده بود با هدف محدود کردن همان حقوقی که قانون اساسی به رئیس جمهوری آمریکا داده است. در صورت تصویب این قطعنامه، جان آمریکاییها و سربازان شجاع این کشور هم در حال حاضر و هم در آینده به مخاطره میافتاد.» کنگره برای خنثی کردن وتوی رئیس جمهوری نیاز به دوسوم آرا دارد و به باور تحلیلگران با توجه به اکثریت آرای مجلس سنا که در اختیار جمهوریخواهان است، دستیابی به چنین سطحی از آرا بعید به نظر میرسد.
کنگره آمریکا، هم مجلس سنای این کشور و هم مجلس نمایندگان، با تصمیم خود بر آن بودند تا مانع از اعزام نیروی نظامی جدید از سوی ترامپ به جنگ یمن شوند.
طرفداران تصمیم قطع حمایت نظامی از عربستان در جنگ یمن بر این باور بودند که مشارکت در جنگ یمن، حقوق و اختیارات کنگره در رابطه با اعلان جنگ را محدود میکند. به باور آنها این تنها کنگره است و نه رئیس جمهوری که میتواند درباره اعزام سرباز به یک جنگ تصمیم بگیرد.