صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حدف چهار صفر از پول ایران؛ بحث جدید پیرامون طرح قدیمی

حدف چهار صفر از پول ایران؛ بحث جدید پیرامون طرح قدیمی

طرح اصلاح نظام پولی ایران در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت روحانی قرار گرفته است. هدف از این طرح، حذف چهار صفر از واحد پول ایران اعلام شده است. افزون بر این قرار است واحد پول ایران از ریال به تومان تغییر کند. موضوع اصلاح نظام پولی ایران، موضوع جدیدی نیست. تورم شدید و کاهش ارزش واحد پول کشور اصلاح نظام پولی را الزامی کرده است. موضوعی که بارها از سوی مقامات و کارشناسان مطرح شده، اما تا این لحظه اقدامی برای اجرای آن صورت نگرفته بود.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) روز سهشنبه ۲۷ حمل (۱۶ اپریل) با انتشار گزارشی اعلام کرده که طرح اصلاح نظام پولی ایران برای بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت روحانی تحویل داده شده است.
طرح اصلاح نظام پولی توسط بانک مرکزی ایران تهیه شده است. خبرگزاری آلمان نیز با انتشار گزارشی درباره طرح اصلاح نظام پولی ایران خبر داده که این طرح در ماه ژانویه سال جاری توسط عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران تهیه شده است.
این طرح چند تغییر جدی را شامل میشود. نخست تغییر واحد پول ایران است. بر اساس این طرح، قرار است واحد پول ایران از ریال به تومان تغییر کند.
مهمترین تغییر برخاسته از اصلاح واحد پولی ایران، حذف چهار صفر از "پول ملی" اعلام شده است. به این ترتیب هر تومان جدید معادل ۱۰ هزار ریال سابق و یکصد ریال جدید خواهد بود.
خبرگزاری آلمان در گزارش خود به تشدید تورم و افزایش فشارهای اقتصادی در سایه تحریمهای ایران از سوی ایالات متحده آمریکا اشاره کرده و این مشکلات را از علتهای اصلی طرح اصلاح واحد پولی ایران قلمداد کرده است.
خبرگزاری آلمان پیشبینی کرده است که با کاهش درآمدهای ارزی ایران از قبل صادرات نفت خام، فشارهای اقتصادی بر این کشور افزایش خواهد یافت.
در طرح اصلاح نظام پولی ایران، یک بازه زمانی دو ساله پیشبینی شده است. دولت موظف شده است پس از تصویب این طرح و آغاز اجرای آن، ظرف مدت زمان یادشده، اسکناسها و سکههای موجود در بازار را جمعآوری کند.