صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ میزان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آمریکا در فکر کمک میلیاردی برای دولت آینده ونزوئلاست

آمریکا در فکر کمک میلیاردی برای دولت آینده ونزوئلاست

آمریکا اعلام کرده با چند کشور دیگر، در صورت روی کار آمدن دولتی جدید در ونزوئلا، کمکی ۱۰میلیارد دالری به اقتصاد این کشور خواهد کرد. صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی هم برای کمک مالی به ونزوئلا اعلام آمادگی کردهاند.
آمریکا همراه با چند کشور دیگر در فکر برپایی صندوقی برای کمک به اقتصاد ونزوئلاست.
استیون منوچین، وزیر خزانهداری آمریکا، شنبه ۲۴ حمل (۱۳ اپریل) بعد از نشست صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در واشنگتن در این باره گفت، به محض این که دولتی جدید در کاراکاس بر سر کار بیاید، کمکی ۱۰ میلیارد دالری برای این کشور مهیا میشود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، منوچین میگوید، چند کشور، از جمله آلمان، فرانسه، جاپان، مکزیک و برازیل، برای مشارکت در برپایی این صندوق اعلام آمادگی کردهاند.
دیوید مالپس، رئیس جدید بانک جهانی، اعلام کرد، بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نیز با توجه به "بحران انسانی" در ونزوئلا حاضرند به این کشور از نظر مالی کمک کنند.
اقتصاد ونزوئلا در هم شکسته و جنگ قدرت میان خوان گوایدو، رئيسجمهور خودخوانده این کشور، و نیکلاس مادورو، رئيسجمهور رسمی ونزوئلا، وضعیت را بدتر از پیش کرده است.
به گفته سازمان ملل متحد، حدود یکچهارم از جمعیت ۳۰ میلیونی ونزوئلا بهشدت به کمک نیازمند است. سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از مردم این کشور طی سالهای گذشته به خارج گریختهاند.