صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ میزان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس شورای نظامی سودان استعفا کرد

رئیس شورای نظامی سودان استعفا کرد

احمد عوض بن عوف، وزیر دفاع سودان، که پس از عمر البشیر ریاست حکومت را به دست گرفته بود، یک روز پس از کودتا استعفا کرد و جای خود را به جنرال عبدالفتاح برهان داد. مردم سودان همچنان با حکومت نظامیان مخالفت میکنند.
احمد عوض بن عوف، وزیر دفاع سودان که شامگاه پنجشنبه (۱۱ اپریل) به عنوان رئیس شورای نظامی موقت سوگند یاد کرده بود، شامگاه جمعه از مقام تازه خود استعفا کرد.
عوض بن عوف در نطقی تلویزیونی اعلام کرد که جنرال عبدالفتاح برهان به جای او مقام ریاست شورای نظامی را به عهده میگیرد.
مردم با انتشار خبر استعفای وزیر دفاع با شور و هیجان به خیابان ریختند، درحالیکه شعار میدادند: «دو روزه دو رهبر را سرنگون کردیم!»
به گفته خبرگزاریها جا به جایی اخیر در رهبری سودان در واکنش به اعتراضات مردم صورت گرفته است که با ادامه حکومت نظامیان مخالف هستند. آنها فرماندهان ارتشی را بخشی از حاکمیت پیشین به رهبری عمر البشیر میدانند.
ارتش ضمن اعلام وضعیت فوقالعاده گفته بود اوضاع را در دست خواهد گرفت اما انقلابیون سودانی با ماندن در خیابانها خواستار تشکیل دولت موقت بدون دخالت نظامیان شده بودند.
روز پنجشنبه عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان توسط ارتش برکنار و دستگیر شد و وزیر دفاع به عنوان رئیس موقت کشور سوگند یاد کرد. این خبر خشم مردم ناراضی را برانگیخت و آنها را به خیابان کشاند.
در خیابانهای خارطوم و سایر شهرهای سودان اعتراضات ادامه دارد. نیروهای سیاسی و مخالفان خواهان واگذاری حکومت به زمامداران غیرنظامی هستند.