صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ میزان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دموکرات‌ها از حملات ترامپ به ایلهان عمر انتقاد کردند

دموکرات‌ها از حملات ترامپ به ایلهان عمر انتقاد کردند

دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا به خاطر اظهارنظرهای خود در باره ایلهان عمر، نماینده زن کنگره آمریکا تحت انتقاد قرار گرفته است.
دموکراتها، آقای ترامپ را به تحریک به خشونت علیه خانم عمر، یکی از دو نماینده زن مسلمان کنگره متهم کردهاند.
آقای ترامپ در توییتر خود ویدیویی را بازنشر کرده که حاوی سخنان خانم عمر در باره حملات ۱۱ سپتمبر با تصاویر مرکز تجارت جهانی است و روی آن عبارت "ما هرگز فراموش نخواهیم کرد" از سوی آقای ترامپ افزوده شده است.
منتقدان ایلهان عمر از سخنان این نماینده در باره حملات یازده سپتمبر که گفته بود "برخی افراد دست به کاری زدند" به شدت انتقاد کردهاند اما حامیان این نماینده کنگره میگویند سخنان او بد برداشت شده است.
سناتور برنی سندرز که برای انتخابات ۲۰۲۰ کاندیدا شده، آقای ترامپ را به حملات "خطرناک و منزجرکننده" علیه خانم عمر متهم کرده است.
سناتور الیزابت وارن هم از حملات آقای ترامپ به خانم عمر انتقاد کرده است. آلکساندریا اکاسیو کورتز، دیگر نماینده جدید کنگره آمریکا هم حملات آقای ترامپ به ایلهان عمر را خطرناک خوانده است. ایلهان عمر، نماینده مینهسوتا است. او و رشیده طلیب نماینده میشیگان، دو نماینده زن مسلمان در کنگره آمریکا هستند.
خانم عمر چندی پیش به خاطر یک توییت که محتوای آن "یهودستیزانه" خوانده شده بود با موج شدید انتقادها روبهرو شد و مجبور به عذرخواهی شد.