صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رای‌گیری نخستین انتخابات تایلند از زمان کودتای سال ۲۰۱۴‌ آغاز شد

رای‌گیری نخستین انتخابات تایلند  از زمان کودتای سال ۲۰۱۴‌ آغاز شد

رایگیری در نخستین انتخابات تایلند از زمان کودتای سال ۲۰۱۴ در این کشور، آغاز شده است.
به گزارش بی بی سی، تایلند سالهاست که با بیثباتی سیاسی دست و پنجه نرم میکند و شکافی جدی میان هواداران ارتش در این کشور در مقابل طرفداران تاکسین شیناواترا، از سیاستمداران تبعیدی تایلند وجود دارد.
در سال ۲۰۱۴ بعد از اینکه ارتش در یک کودتای نظامی قدرت را در تایلند به دست گرفت، فرماندهان نظامی بارها وعده بازگرداندن دموکراسی به کشور را به تعویق انداختند.
مخالفان میگویند که نظامیان با تغییر قانون اساسی، وضعیتی را به وجود آوردند تا بتوانند نفوذ خود را در سیاست حفظ کنند.
آخرین انتخابات تایلند در سال ۲۰۱۱ برگزار شد. انتظار میرود که مشارکت در انتخابات سال ۲۰۱۹ بالا باشد. بیش از هفت میلیون نفر که بین ۱۸ تا ۲۶ سال سن دارند برای نخستین بار در زندگیشان میتوانند در یک انتخابات رای بدهند. در آستانه این انتخابات، ماها واچیرالونگکورن، پادشاه تایلند با صدور بیانیهای خواستار برقراری "صلح و نظم" در جریان رایگیری روز یکشنبه (۲۴ مارچ/۴ حمل) شد. در این بیانیه که شنبه شب از تلویزیون ملی تایلند پخش شد از رایدهندگان خواسته شد تا از "افراد خوب حمایت کنند". رقابت اصلی در این انتخابات بین احزاب طرفدار ارتش و متحدین آقای تاکسین است. آقای تاکسین که چهره کاریزماتیک مخالفان محسوب میشود در سال ۲۰۰۶ در یک کودتای برکنار شد. او از آن زمان در تعبیدی خودخواسته به سر میبرد.