صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ورود جلیقه‌زردها به شانزلیزه ممنوع شد

ورود جلیقه‌زردها به شانزلیزه ممنوع شد

پولیس فرانسه ورود معترضان موسوم به "جلیقه زردها" را به خیابان شانزلیزه ممنوع کرده است.
پولیس میگوید دلیل این تصمیم خسارت زدن معترضان به اماکن کسب و تجارت در اعتراضات هفته گذشته بوده است.
دولت هشدار داده در مقابل هرگونه خشونت تازهای از سوی معترضان به شدت واکنش نشان خواهد داد. همزمان دولت فرانسه برای اولین بار سربازان خود را برای برقراری امنیت در پاریس و نیس اعزام میکند.
با این همه انتقادات زیادی از به کارگیری نیروهای ضدتروریسم برای کنترل اعتراضات مطرح شده است.
سیاستمداران فرانسوی از تمامی احزاب در این زمینه ابراز نگرانی کردهاند. یکی از رهبران مخالف دولت این کار را "اشتباهی جدی" خوانده است.
جلیقه زردها اعتراضات خود را به دلیل افزایش مالیات سوخت در ماه نوامبر گذشته آغاز کردند.
این اعتراضات خیلی زود به شورشی گستردهتر علیه "نخبهگرایی" تبدیل شد که برخی فعالان سیاسی امانوئل مکرون را مروج آن میخوانند.
در واکنش به آتشسوزی و غارتهای هفته پیش در پاریس، در آستانه اعتراضات روز شنبه رییس پولیس پاریس تغییر کرده، جریمه گردهماییهای غیرقانونی افزایش یافته و محوطه اطراف شانزلیزه کاملا ممنوع اعلام شده است.
درعین حال برای اولین بار سربازانی که معمولا به عنوان نیروهای ضدتروریسم در شهر گشت میزنند در برابر اماکن عمومی جای پولیس را خواهند گرفت.
نگرانی این است که نیروهای مسلح تربیت نشده برای درگیریهای شهری، در واکنش به معترضان کنترل خود را از دست بدهند.
دولت میگوید چنین اتفاقی نمیافتد چرا که در هر حال همیشه اول پولیس وارد عمل میشود.