صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پاسخ ظریف به پومپئو: شاهان ایران یهودیان را نجات دادند

پاسخ ظریف به پومپئو: شاهان ایران یهودیان را نجات دادند

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهارات اخیر همتای آمریکاییاش در توییتر نوشت که بر اساس تورات، پادشاهان ایرانی یهودیان را از بردگی و نسلکشی نجات دادهاند.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته بود به عقیده او این امکان وجود دارد که دونالد ترامپ از سوی خدا فرستاده شده باشد تا اسرائیل را از شر ایران نجات بدهد.
آقای پومپئو این اظهارات را در مصاحبهای همزمان با عید پوریم یهودیان بیان کرد که به مناسبت نجات یهودیان از نسلکشی به کمک یک ملکه هخامنشی به نام استر برگزار میشود. وزیر خارجه آمریکا به شکل تلویحی دونالد ترامپ را با این شخصیت متون مذهبی مقایسه کرد.
ریشه تاریخی رویدادهای روایت شده درباره ملکه استر که به عنوان همسر یهودی یکی از شاهان ایرانی معرفی میشود، از سوی مورخین زیر سئوال است.
آقای ظریف در واکنش به اظهارات آقای پومپئو در توییتر نوشت که برخی به قصد گسترش "ایرانهراسی"، دست به تحریف تورات میزنند. تورات کتاب مقدس یهودیان و یک متن مذهبی است.
وزیر خارجه ایران به استناد به این متن نوشته که بر اساس تورات، یک پادشاه ایرانی، یهودیان را از بردگی و یک پادشاه نیز یهودیان را از نسلکشی نجات داده است.
او همچنین نوشته که بر اساس همین متن، ساکنین صحرای نگب از نسلکشی یهودیان استقبال کردهاند نه ایرانیان امپراتوری پارس. صحرای نگب منطقهای است که هماکنون در جنوب اسرائیل قرار دارد.