صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

میلیاردها سفارش بوئینگ لغو شد

میلیاردها سفارش بوئینگ لغو شد

غول هواپیماسازی جهان به دارندگان هواپیماهای مدل ۷۳۷ مکس توصیه کرده که آنها را زمینگیر کنند. خطوط هوایی اندونزیا یک گام جلوتر رفته و قرارداد پنج سال قبل را ملغی کرده است. ظرف شش ماه دو هواپیما از این نوع سقوط کردهاند.
خطوط هوایی گاردوا در اندونزیا  قرارداد خرید ۴۹ فروند هواپیمای بوئینگ از نوع مکس۷۳۷ را ملغی کرد و دلیل این تصمیم را سلب اطمینان از شرکت سازنده خواند. دو هواپیما از این نوع طی شش ماه گذشته سقوط کرده و جان ۳۴۰ مسافر را گرفتهاند. خطوط هوایی "گاردوا" بزرگترین شرکت هواپیمایی در اندونزیا است. حجم قراردادی که این شرکت با بوئینگ در سال ۲۰۱۴ بست، چهار میلیارد یوروست. بوئینگ تا کنون از بین ۴۹ هواپیمای سفارش داده شده، یک فروند به ناوگان این خطوط تحویل داده اما مقامات این خطوط تصمیم گرفتهاند هواپیماهای جدیدی را که در آستانه دریافت هستند، تحویل نگیرند.
مدیرعامل خطوط هوایی "گاردوا" گفته که این تصمیم به منزله قطع معامله با بوئینگ نیست، بلکه آنها در نظر دارند هواپیماهایی از نوع دیگر بخرند.
در حال حاضر، بسیاری از کشورهای جهان به دلایل ایمنی، جلوی پرواز هواپیماهای یادشده را گرفتهاند. خود بوئینگ نیز یک هفته قبل اعلام کرد که تحویل این هواپیماها را برای بررسیهای فنی دقیق متوقف میکند.
دهم مارچ ۲۰۱۹ یک هواپیما از این مدل که در خطوط هوایی اتیوپیا استفاده میشد، مدت کوتاهی پس از پرواز، در حوالی آدیس آبابا سقوط کرد. تمامی ۱۵۷ سرنشین هواپیما کشته شدند.
اواخر اکتبر نیز خدمه یک هواپیمای مکس ۷۳۷ که متعلق به خطوط "لاین ار" در اندونزیا بود، کنترل آن را از دست دادند. هواپیما تنها ۱۳ دقیقه پس از ترک باند میدانهوایی، به دریا سقوط کرد.
در این سانحه که در نزدیکی جاوه روی داد ۱۸۹ نفر جان خود را از دست دادند. تصور میرود که هر دو هواپیما به دلیل مشکل فنی مشابه سقوط کرده باشند.
دادگستری، دادستانی کل و پولیس فدرال آمریکا (FBI) نیز تحقیقاتی درباره چندوچون جواز فنی و پروانه پرواز بوئینگ ۷۳۷ شروع کردهاند.