صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهوری قزاقستان کناره‌گیری کرد

رئیس جمهوری قزاقستان کناره‌گیری کرد

نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری ٧٨ ساله قزاقستان اعلام کرد که از این سمت کنارهگیری کرده است.
آقای نظربایف روز سه شنبه ( 28 حوت) در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که "تصمیمی گرفتهام که برای من آسان نبود و اعلام میکنم که از مقام ریاست جمهوری استعفا میدهم." در مورد علت اتخاذ این تصمیم جزئیات بیشتری در دست نیست. به نظر میرسد تصمیم غیرمنتظره رئیس جمهوری قزاقستان به کنارهگیری فورا عملی میشود. آقای نظربایف گفت که طبق قانون اساسی، رئیس سنای قزاقستان برای باقیمانده دوره ریاست جمهوری او به عنوان کفیل ریاست جمهوری انجام وظیفه خواهد کرد. دوره کنونی ریاست جمهوری نورسلطان نظربایف در ماه مارچ سال ٢٠٢٠، یک سال دیگر، پایان مییابد.
طی سه دهه گذشته، نورسلطان نظربایف قدرت را در این جمهوری در دست داشته است. او که از سال ١٩٨٤ مقام نخست وزیری جمهوری قزاقستان را در دست داشت، در سال ١٩٨٩، به سمت دبیر حزب کمونیست شعبه این جمهوری منصوب شد و در سال ١٩٩٠ از سوی شورایعالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی به مقام ریاست جمهوری قزاقستان رسید. از زمان فروپاشی اتحاد شوروی و استقلال جمهوریهای آن در سال ١٩٩١ هم مقام ریاست جمهوری را در دست داشته است. به همین دلیل به نظر میرسید که قرار است او نیز یکی از رهبران مادامالعمر منطقه باشد تا پایان عمر در این سمت باقی بماند. مشخص نیست که تصمیم وی انگیزه شخصی دارد یا بنا بر ملاحظات سیاسی اتخاذ شده اما کنارهگیری از مقام رئیس جمهوری لزوما به معنی پایان حضور قدرتمند او در صحنه سیاسی قزاقستان نخواهد بود.
براساس قانون اساسی کنونی، وی عنوان دایمی "رهبر ملت" را دارد و اخیرا پارلمان ریاست دایمی شورای امنیت ملی را به او داد. آقای نظربایف همچنین رهبری حزب نوراوتان را حفظ خواهد کرد. این حزب دارای اکثریت قابل توجه در پارلمان است.
برخی منابع غربی آقای نظربایف و "خودیهای" حکومتی را به فساد گسترده متهم کردهاند اما پارلمان قزاقستان با مصوبهای، هرگونه پیگرد قضایی او را ممنوع اعلام کرد. در سال ٢٠٠٧ نیز پارلمان با اصلاح قانون اساسی، نورسلطان نظربایف را از محدودیت دوره ریاست جمهوری معاف کرد.
قزاقستان از کشورهای نفت خیز آسیای میانه است و آقای نظربایف چند هفته پیش برنامهای به ارزش چند میلیارد دالر را برای گسترش خدمات اجتماعی و همچنین افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت اعلام کرد. او همچنین وعده داد که برای تقویت زیرساختهای اقتصادی، سرمایهگذاریهای قابل توجهی صورت خواهد گرفت.