صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رایزنی اتحادیه اروپا با ایران بر سر یمن و سوریه

رایزنی اتحادیه اروپا با ایران بر سر یمن و سوریه

اتحادیه اروپا با انتشار با بیانیهای اعلام کرد این اتحادیه میزبان مذاکراتی سیاسی با ایران بر سر یمن و سوریه است.
مذاکرات سیاسی بین این اتحادیه و ایران در بروکسل برگزار میشود و در آن نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و فرانسه، آلمان، ایتالیا و بریتانیا حضور دارند.
هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سرپرستی هیأت اروپایی و حسین جابری انصاری، معاون وزیر امور خارجه سرپرستی هیأت ایرانی را در این مذاکرات بر عهده دارند.
بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، پنجمین دور این گفتوگوها بر وضعیت انسانی و سیاسی در یمن متمرکز بوده است.
اکنون اتحادیه اروپا در بیانیه خود اعلام کرده که در این مذاکرات ایران و اروپا از ادامه پروسه آتشبس زیر نظر سازمان ملل حمایت و بر سر اجرای هرچه سریعتر توافق استکهلم در بندر حدیده توافق کردهاند.
سازمان ملل اواخر ماه دلو از توافق کلی بر سر آتشبس در بندر حدیده یمن خبر داد. توافق بر سر این آتش بس دو ماه پیش در استکهلم صورت پذیرفت اما طرفین درگیر در این مدت آن را رعایت نکردند و نقض آتش بس را به گردن یکدیگر انداختند.
گمان میرود رضایت رهبر حوثیها به آتشبس در بندر حدیده که از آن به نوعی عقبنشینی یاد میشود تحت تأثیر ایران رخ داده باشد.