صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آزادی اجتماعات در پاریس محدود می‌شود

آزادی اجتماعات در پاریس محدود می‌شود

به دنبال خشونتهایی که شنبه گذشته پیش آمد، رئیس جمهور فرانسه قصد دارد از تجمع معترضان در برخی از اماکن حساس پاریس مانند بلوار شانزهلیزه جلوگیری کند. مسئولان به اشتباهاتی در برخورد با معترضان اعتراف کردهاند.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، قصد دارد از تظاهرات در بلوار شانزهلیزه جلوگیری کند. یکی از کارکنان دفتر رئیس جمهور روز دوشنبه ۲۷ حوت (۱۸ مارچ) اطلاع داد که مکرون اتخاذ تدابیری برای مقابله با خشونتهای هفتههای اخیر را لازم میداند.
ادوار فیلیپ، نخست وزیر فرانسه، روز یکشنبه پس از نشستی فوقالعاده با اعضای کابینه، اعلام کرد که مسئولان در برخورد درست با جلیقهزردها کوتاهی کردهاند. به گفته او در عملکرد مسئولان در جهت حفظ امنیت و آرامش نابسامانیهایی وجود داشته است.
به گفته دفتر نخست وزیر، فیلیپ قصد دارد روز دوشنبه تدابیری را با رئیس جمهور در میان بگذارد و پس از کسب موافقت به اطلاع عموم برساند.
معترضان وابسته به جنبش جلیقهزردها شنبه گذشته (۱۶ مارچ) با خشونتی بیسابقه در خیابان پراهمیت شانزهلیزه به تخریب و آتشسوزی دست زدند.
معترضان با آجرهایی که از سنگفرش خیابان کنده بودند، به ویترین بوتیکها و رستورانها و کافهها حمله کردند. دو کیوسک روزنامهفروشی و یک کافه به کلی سوختند. آنها اجناس غارتی از مغازهها را وسط خیابان روی تل آتش انداختند.
درگیریها در مرکز پاریس با بمب دودزا، سنگ و گاز اشکآور دستکم یازده نفر در آتشسوزی یا در کشمکش با نیروهای پولیس زخمی شدند.
پولیس حدود ۲۰۰ نفر را دستگیر کرد که در میان آنها ۱۵ نفر افراد کمسن و سال هستند.