صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حملات نیوزیلند: تعداد قربانیان به ۵۰ نفر افزایش یافت

حملات نیوزیلند: تعداد قربانیان به ۵۰ نفر افزایش یافت

پولیس نیوزیلند میگوید با پیدا شدن یک جسد دیگر شمار قربانیان حملات به دو مسجد در شهر کرایستچرچ به ۵۰ نفر رسیده است. پولیس همزمان اعلام کرده باور دارد برنتون ترنت، مهاجم، به تنهایی این حملات را مرتکب شده است و چند بازداشت شده دیگر احتمالا نقشی در اجرای این حملات خونین نداشتهاند.
برنتون ترنت، ۲۸ ساله، شهروند استرالیا که خود را یک سفیدپوستپرست میخواند ظهر جمعه گذشته با حمله به دو مسجد در کرایستچرچ که دومین شهر بزرگ نیوزیلند است ۵۰ نفر را کشت و بیش از ۴۰ نفر را مجروح کرد.
او با نصب دوربین به پیشانی خود این کشتار را به طور زنده از شبکه  اجتماعی فیسبوک پخش کرد و ۱۰ دقیقه قبل از آن هم با ارسال یک دلیلنامه مطول به چندین مقام از جمله جسیندا آردرن، نخستوزیر، قصد خود از این حملات را تشریح کرد.
او پس از به راه انداختن حمام خون در مسجد النور به مسجدی دیگر در چهار کیلومتری محل اول رفت و آنجا هم به روی نمازگزاران آتش گشود اما دقایقی بعد توسط دو پولیس محلی بازداشت شد.
مایک بوش، رئیس پولیس نیوزیلند گفته بنابر آنچه تا روز یکشنبه (۱۷ مارچ) به دست آمده پولیس بر این باور است که برنتون ترنت این حملات را به طور انفرادی طراحی و اجرا کرده است هر چند هنوز در این باره نمیتوان نتیجهگیری قطعی کرد.
دو نفر دیگر هم در جریان این حملات بازداشت شدهاند که قرار است یکی از آنها روز دوشنبه (۱۸ مارچ) به دادگاه برده شود.
در جریان این حملات که نخستوزیر نیوزیلند آنها را تروریستی خوانده، ۵۰ نفر از جمله دو پسر بچه ۳ و ۱۱ ساله هم کشته شدند.
از میان حدود ۵۰ مجروح این حملات هم حال دو نفر همچنان وخیم گزارش شده است.