صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تظاهرات ده‌ها هزار نفر از اهالی کاتالونیا در مادرید

تظاهرات ده‌ها هزار نفر از اهالی کاتالونیا در مادرید

در اعتراض به محاکمه رهبران جنبش جداییطلبی کاتالونیا، هزاران نفر در مادرید به خیابان آمدند. اولین بار است که جداییطلبان کاتالونیا با این تظاهرات نه در منطقه خود، بلکه در پایتخت کشور قدرتنمایی کردند.
برای نخستین بار بود که جمعیتی چنین انبوه از هواداران جنبش جداییطلبی کاتالونیا در پایتخت کشور گرد آمدند.
از نیمه ماه فبروری دوازده نفر از سران و فعالان جنبش جداییطلبی کاتالونیا در پایتخت اسپانیا در برابر دادگاه عالی قرار گرفتهاند. آنها به آشوبگری و تدارک شورش علیه دولت متهم هستند. "استقلال جنایت نیست" شعار اصلی تظاهرکنندگان روز شنبه (۱۶ مارچ) بود. آنها خواهان آزادی بیقید و شرط زندانیان هستند. خیابان اصلی مرکزی مادرید زیر پوششی از رنگهای زرد و قرمز و آبی فرو رفته بود، که نشانه پرچم جنبش جداییطلبی کاتالونیا است.
مجلس ملی کاتالونیا (ANC) در کنار حدود ۵۰ جمعیت و انجمن و گروه سیاسی مردم را به این تظاهرات گسترده فرا خوانده بودند.
به گزارش روزنامه "ال پاییس" ۵۰۰ بس و ۱۵ قطار ویژه جمعیت بزرگی از مردم را از کاتالونیا به مرکز اسپانیا آورده بودند. کویم تورا رئیس ایالت کاتالونیا و بسیاری از شهرداران این منطقه در رأس جمعیت قرار داشتند.
مناسبات میان دولت اسپانیا و ایالت کاتالونیا همچنان تنشآلود است.