صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترامپ برای اولین بار مصوبه کنگره امریکا را وتو کرد

ترامپ برای اولین بار مصوبه کنگره امریکا را وتو کرد

ترامپ برای نخستین بار از اختیارات خود استفاده کرد و رأی دو مجلس کنگره امریکا را از اعتبار انداخت.
نمایندگان کنگره امریکا روز پنجشنبه گذشته (۱۴ مارچ) رأی داده بودند که وضعیت اضطراری در جنوب این کشور و منطقه هممرز با مکزیک لغو شود. این وضعیت از نیمه ماه فبروری با حکم ترامپ اعلام شده بود.
در اصل نمایندگان حزب دموکرات خواهان پایان بخشیدن به وضعیت اضطراری بودند، اما برخی از نمایندگان جمهوریخواه نیز به آن رأی دادند.
در رأیگیری در مجلس سنای امریکا، که حزب جمهوریخواه بر آن مسلط است، ۱۲ نفر از ۵۳ سناتور وابسته به این حزب نیز در کنار دموکراتها به پایان وضعیت اضطراری رأی داده بودند.
اکنون برای گذار از مانعی که با وتوی ترامپ در برابر کنگره به وجود آمده، دست کم دوسوم آرای نمایندگان لازم است.
هدف ترامپ آن است که با ادامه وضعیت اضطراری به دلیل مخاطرات امنیتی ساختن دیوار پرهزینه در مرز مکزیک را به کنگره تحمیل کند.
حزب دموکرات گفته است که به هیچ وجه به بنای دیوار رضایت نخواهد داد. ترامپ دموکراتها را متهم میکند که به امور امنیتی ایالات متحده، به ویژه به مخاطراتی که به ورود غیرقانونی افراد از مرز مکزیک مربوط میشود، بیتوجه هستند.