صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعتراضات دانش آموزی در سراسر جهان علیه پدیده تغییرات اقلیمی

اعتراضات دانش آموزی در سراسر جهان علیه پدیده تغییرات اقلیمی

هزاران دانش آموز در سراسر جهان با تعطیل کردن صنفهای درس در اعتراضاتی علیه پدیده تغییرات اقلیمی و در حمایت از محیط زیست شرکت کردند.
هند، کوریای جنوبی، استرالیا، فرانسه از جمله کشورهایی هستند که دانش آموزان آنها در این اعتراضات شرکت کردند.
انتظار میرود دانش آموزان حدود یکصد کشور جهان در این اقدام اعتراضی شرکت کنند.
این دانش آموزان خواستار آن هستند تا رهبران جهان به خاطر نسل آینده، اقدامی در مورد پدیده تغییرات اقلیمی انجام دهند.
واکنشها به اعتراضات گسترده دانش آموزان آلمانی در حمایت از محیط زیست
این حرکت نشات گرفته از اقدام گرتا تانبرگ، دانش آموز سویدنی است که هر هفته در بیرون ساختمان پارلمان سویدن دست به اعتراض میزند.
فعالیتهای مستمر این دانش آموز سویدنی باعث شده که او نامزد جایزه صلح نوبل شود.
شماری از وزرا در کشورهای مختلف نگرانی خود را از تعطیلی مکاتب توسط دانش آموزان ابراز کردهاند.
دانشمندان بر ضرورت اتخاذ اقداماتی جدی تر برای مقابله با گرمایش هوای کره زمین تاکید میکنند.