صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حذف دولت بریتانیا از روند تصمیم‌گیری درباره برگزیت

حذف دولت بریتانیا از روند تصمیم‌گیری درباره برگزیت

پس از شکست مجدد ترزا می، نخستوزیر بریتانیا در کسب توافق اکثریت نمایندگان پارلمان بریتانیا، تصمیمگیری بر سر گامهای بعدی مربوط به برگزیت برعهده پارلمان خواهد بود. احتمال به تعویق افتادن مهلت برگزیت افزایش یافته است.
ترزا می، نخستوزیر بریتانیا دومین شکست سنگین خود را در روند برگزیت تجربه کرد. او همه تلاش خود را به کار گرفته بود تا نمایندگان پارلمان را به موافقت با قرارداد برگزیت مجاب کند؛ تلاشی که برای دومین بار ناکام ماند. او حتی گفته بود: «هرگاه این توافق مورد پذیرش قرار نگیرد، آنگاه این امکان وجود دارد که برگزیت از موضوعیت بیافتد.»
ترزا می پیش از رایگیری حتی گفته بود که من مطمئن هستم که ما در مذاکرات با اتحادیه اروپا بر سر قرارداد برگزیت به بهترین تغییرات در متن قرارداد دست یافتهایم. اما هیچ کدام از این اظهارات، نمایندگان پارلمان بریتانیا را متقاعد نکرد.
بسیاری از نمایندگان حزب محافظهکار بریتانیا و همچنین حزب پروتستانهای ایرلند شمالی DUP به قرارداد تجدید نظر شده برگزیت نیز رای منفی دادند.
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر بریتانیا پس از شکست مجدد ترزا می در پارلمان این کشور، خواستار برگزاری پیش از موعد انتخابات شد.
پارلمان بریتانیا به احتمال زیاد به تعویق مهلت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای خواهد داد. بر اساس قرار تعیین شده، بریتانیا میبایست روز ۲۹ مارچ از اتحادیه اروپا خارج شود.
در صورت آنکه پارلمان بریتانیا به تمدید مهلت خروج این کشور از اتحادیه اروپا رای بدهد، آنگاه باید اتحادیه اروپا نیز با این درخواست موافقت کند.
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان پیش از این از آمادگی اتحادیه اروپا برای پذیرش تمدید مهلت خروج بریتانیا سخن گفته بودند. اما اتحادیه اروپا نیز شروطی برای تمدید دارد.
اتحادیه اروپا رسما خواسته است که بریتانیا برای تمدید مهلت خروج، برنامهای مشخص به اتحادیه اروپا ارائه کند. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که تمدید مهلت خروج بریتانیا حداکثر تا اوایل ماه جون خواهد بود، یعنی تا زمان آغاز کار پارلمان جدید در اروپا.