صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دادگاه فعالان حقوق زنان در عربستان برگزار می‎شود

دادگاه فعالان حقوق زنان در عربستان برگزار می‎شود

دادگاه رسیدگی به اتهام چند فعال حقوق زنان در عربستان سعودی آغاز شده است.
دستکم ۱۰ زن برای نخستین بار از زمان بازداشتشان در سال گذشته، در دادگاه حاضر خواهند شد.
لوجین الهذلول، فعال شناخته شده حقوق زنان در عربستان از جمله بازداشتشدگان است که در ماه می سال گذشته دستگیر شد.
هنوز مشخص نیست این فعالان حقوق زنان با چه اتهامهایی روبهرو هستند.
دادستان عربستان سعودی پیش از این در بیانیهای گفته بود این افراد منافع ملی را به خطر انداختهاند که احتمال دارد در صورت اثبات جرم به زندان های بلند مدت محکوم شوند.
بیشتر این افراد در کمپین حق رانندگی زنان فعال بودند. سال گذشته ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان برداشته شد. اما این زنان پیش از برداشتن این قانون بازداشت شده بودند.
هفته گذشته در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۳۶ کشور جهان با انتقاد از رفتار عربستان سعودی، خواهان آزادی بدون شرط و فوری این افراد شدند.
فعالانی که برای برداشتن منع رانندگی در این کشور مبارزه میکردند، سالها دستگیر یا زندانی شده بودند.
منع رانندگی از جمله محدودیتهایی بود که براساس تفسیری خاص از قوانین اسلامی در عربستان سعودی علیه زنان این کشور به اجرا گذاشته میشد؛ اگرچه قوانین عربستان سعودی رانندگی زنان را مشخصا منع نکرده بود اما به زنان گواهینامه داده نمیشد.
نهایتا در جون سال گذشته ممنوعیت رانندگی زنان عربستان پایان یافت و زنان این کشور اجازه رانندگی گرفتند.
کمتر از یک سال پیش از آن ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی اعلام کرد که محدودیت رانندگی برای زنان کشورش پایان خواهد یافت و زنان عربستان از حق رانندگی برخوردار خواهند شد.
تا پیش از آن عربستان سعودی تنها کشور جهان بود که زنان اجازه رانندگی نداشتند.
ماه گذشته یک گروه سه نفره از نمایندگان پارلمان بریتانیا گزارشهای مربوط به شکنجه فعالان زن زندانی درعربستان سعودی را تایید کردند.
این نمایندگان پارلمان گفتند که گزارش های منتشر شده از سوی گروههای بینالمللی حقوق بشر و رسانههای خبری در خصوص شکنجه فعالان زن عربستان سعودی را معتبر میدانند.
به گفته این نمایندگان، فعالان زن سعودی رفتارهای "ظالمانه" و "غیرانسانی" را متحمل شدهاند که مسئولیت آن به عهده مقام‌‎های ارشد سعودی است.