صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آمریکا به آلمان درباره خرید از شرکت چینی هواوی هشدار داد

آمریکا به آلمان درباره خرید از شرکت چینی هواوی هشدار داد

در نشانهای از نگرانی آمریکا از احتمال ارتباط شرکت هواوی با تشکیلات جاسوسی چین، سفیر آمریکا به وزیر بازرگانی آلمان در مورد خرید زیرساختهای ارتباطات از منابع "غیرقابل اطمینان" هشدار داده است.
به نوشته روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال، سفیر آمریکا در نامه خود به پیتر آلمایتر، وزیر بازرگانی آلمان گفته است که اگر این کشور در ایجاد زیرساخت ارتباطاتی 5از "فروشندگان غیرقابل اطمینان" استفاده کند، ایالات متحده ناگزیر خواهد بود ترتیبات "اشتراک اطلاعاتی" با آلمان را مورد تجدید نظر قرار دهد.
این نامه در حالی ارسال شده که منابع اطلاعاتی آمریکا نسبت به بهرهبرداری دولت چین از امکانات شرکت هواوی برای مقاصد جاسوسی ابراز نگرانی کردهاند.
روزنامه وال استریت ژورنال نوشته است که قطعا دولت آلمان این هشدار را جدی تلقی میکند زیرا کشورهای اروپایی متحد آمریکا از لحاظ اطلاعاتی از جمله در زمینه آگاهی از فعالیت گروههای تروریستی به شدت به همکاری با منابع آمریکایی نیاز دارند.
سخنگوی سفارت آمریکا در آلمان از تایید یا تکذیب ارسال چنین نامهای خودداری کرده و گفته است که در مورد مکاتبات دیپلماتیک اظهار نظر نمیکند.
او در عین حال تایید کرده که "در صورتی که فروشندگان غیر قابل اطمینانی در شبکههای مخابراتی یکی از کشورهای متحد آمریکا فعالیت داشته باشند، چنین وضعیتی میتواند باعث تردید جدی در مورد محرمانه بودن و استحکام کانالهای مخابره اطلاعات حساس در داخل و مبادله چنین اطلاعاتی با کشورهای متحد شود."
سخنگوی سفارت آمریکا در برلین با تاکید بر اینکه "طبیعتا چنین وضعیتی میتواند همکاری و اشتراک اطلاعات در بعضی از زمینههای حساس را به مخاطره اندازد" افزوده است که "ما ازنزدیک با متحدان خود در زمینه تضمین امنیت شبکههای ارتباطات در تماس هستیم."
وزیر بازرگانی آلمان دریافت نامهای از سفیر آمریکا را مورد تایید قرار داده اما در مورد محتوای آن اظهار نظری نکرده است.
آلمان مانند سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینه مقابله با تروریسم و دیگر تهدیدات امنیتی به شکلی گسترده به اطلاعات دریافتی از سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا و سایر نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده متکی است.
اخیرا آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی، به خاطر نگرانی از خطرات امنیتی تماس با شرکت هواوی که دارای روابط نزدیکی با دولت چین است، به این شرکت اجازه رقابت در مناقصههای خرید تجهیزات ارتباطی را ندادهاند.
شرکت هواوی همواره اتهام ارتباط با فعالیتهای جاسوسی را به شدت تکذیب کرده است.
در حال حاضر، آمریکا و چین در زمینههای متعدد به ویژه روابط تجاری اختلاف نظر جدی دارند در حالی که آلمان در صدد بوده است از درگیر شدن در این اختلافات پرهیز کند.
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان گفته است که لازم است از طریق مذاکره "اطمینان حاصل شود که شرکت [هواوی] اطلاعات مبادله شده را تسلیم دولت چین نمیکند و اینکه چه تمهیداتی را میتوان برای امنیت اطلاعات به کار گرفت."
در سالهای اخیر، شرکت هواوی با عرضه کالاهایی به بهایی ارزان، به یکی از تامینکنندگان عمده تجهیزات برای شبکههای تلفن همراه به خصوص در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است.