صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

لغو تابعیت بریتانیایی دختری که به داعش پیوسته بود

لغو تابعیت بریتانیایی دختری که به داعش پیوسته بود

زمانی که شمیمه بیگم به داعش پیوسته بود، ۱۵ سال داشت. اکنون تصمیم دارد به بریتانیا بازگردد. اما با مشکلی جدی روبهرو شده است. بریتانیا تابعیت او را لغو کرده است. این نمونه، پرده از دشواری حقوقی چنین افرادی برمیگیرد.
تلاش شمیمه بیگم برای بازگشت به بریتانیا و لغو تابعیت او از سوی دولت این کشور به موضوعی بینالمللی تبدیل شده است. بیگم که اکنون ۱۹ سال دارد، کودک سوم خود را در سوریه به دنیا آورده است. دو کودک دیگر او احتمالا در اثر ابتلا به بیماری یا گرسنگی جان خود را از دست دادهاند.
بیگم در حال حاضر در یک اردوگاه آورگان بهسر میبرد. او در مصاحبههایش بارها از خواست خود مبنی بر بازگشت به بریتانیا سخن گفته است. او گفته است که هدف او از بازگشت فراهم کردن آیندهای بهتر برای تنها کودک خود است.
بیگم از مسئولان دولت بریتانیا خواسته است با توجه به آینده این کودک با او تفاهم داشته باشند. این در حالی است که او در گفتوگویی با روزنامه "تایمز" گفته است که از آمدن به سوریه و پیوستن به داعش پشیمان نیست. گفته است که شوهر خود را دوست دارد.
همسر شمیمه بیگم یکی از شهروندان هالند بوده که به جنگجویان "دولت اسلامی" (داعش) پیوسته است.
شمیمه بیگم در سال ۲۰۱۵ و در زمانی که دختری ۱۵ ساله بود، همراه با چند دانشآموز دختر دیگر خود را از طریق ترکیه به مرکز نیروهای داعش در رقه رسانده بود.
آنها در رقه به عقد جنگجویان خارجیتبار داعش درآمدند. این موضوع در گزارش مقامات بریتانیایی ثبت شده است.
دولت بریتانیا پس از آن تابعیت شمیمه بیگم را لغو کرد. نامه مربوط به پس گرفتن تابعیت بریتانیایی بیگم توسط خانواده او رسانهای شده است.