صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شکایت ۱۶ ایالت آمریکا از ترامپ به‌علت اعلام وضعیت اضطراری

شکایت ۱۶ ایالت آمریکا از ترامپ به‌علت اعلام وضعیت اضطراری

حزب دموکرات آمریکا اعلام کرده بود که از همه ابزارهای حقوقی برای ممانعت از اعلام وضعیت اضطراری از سوی ترامپ بهره خواهد گرفت. ترامپ قصد دارد با اعلام وضعیت اضطراری بودجه لازم برای احداث دیوار در مرز مکزیک را تامین کند.
به گزارش دویچه وله، مقاومت در برابر دونالد ترامپ و سیاست او مبنی بر احداث دیوار مرزی گسترش مییابد. بسیاری از مردم آمریکا با احداث این دیوار در مرز مشترک آمریکا و مکزیک مخالف هستند. اکنون ۱۶ ایالت آمریکا شکایتنامه خود را برای رسیدگی به دادگاهی در سانفرانسیسکو تحویل دادهاند.
اعتراض این ۱۶ ایالت به تصمیم ترامپ مبنی بر اعلام وضعیت اضطراری است. ترامپ با اعلام این وضعیت میتواند بدون رای کنگره، بودجه مورد نیاز احداث این دیوار را تامین کند. رئیس جمهور آمریکا برای احداث دیوار مرزی با مکزیک خواهان بودجهای معادل پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر شده بود. حال آنکه، نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوریخواه اختصاص یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر را برای تامین امنیت مرزی آمریکا بودجه پیش بینی کرده بودند. مشاجره بر سر تامین بودجه احداث دیوار مرزی در ماه جنوری، باعث تعطیلی بیسابقه دولت آمریکا شد. بخشهای بزرگی از دولت آمریکا در سایه مناقشه بین کاخ سفید و کنگره به مدت پنج هفته به حالت تعطیل درآمد و پرداخت حقوق حدود ۸۰۰ هزار نفر از شاغلان دولتی به تعویق افتاد.