صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

زنگنه: ایران به خودکفایی در تولید پطرول و حتی صادرات آن رسیده است

زنگنه:  ایران به خودکفایی در تولید پطرول و حتی صادرات آن رسیده است

وزیر نفت ایران از "جهش بیسابقه" تولید پطرول در ایران خبر داد. به گفته او ایران میتواند «جزو صادرکنندگان بالقوه پطرول» در منطقه باشد. این درحالی است که پاییز امسال طرح سهمیه ۲۰ لیتر پطرول در ماه برای هر نفر بررسی شد.
به گزارش دویچه وله، بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، روز دوشنبه ۲۹ دلو (۱۸ فبروری) در مراسم افتتاح فاز سوم پالایشگاه "ستاره خلیج فارس" از «جهش بیسابقه و تاریخی تولید پطرول کشور در طول پنج سال گذشته» سخن گفت. او آماری ارائه داد که بر اساس آن ظرفیت تولید پطرول پایه کشور که در سال ۹۱ روزانه ۵۸ میلیون لیتر بوده، در دلو ۹۷ با افزایش ۵۰ میلیون لیتری و رشد دو برابری به روزانه ۱۰۱ میلیون لیتر رسیده است.
به گفته بیژن زنگنه تا پایان سال جاری این تولید از مرز ۱۰۵ میلیون لیتر در روز عبور خواهد کرد. او همچنین درباره ظرفیت تولید نفتگاز یورو در ایران گفت که تولید آن از سال ۹۱ تاکنون هفت برابر شده و به روزانه ۴۴ میلیون لیتر رسیده است.
وزیر نفت خبر داد که ایران از این پس دیگر نیازی به واردات پطرول ندارد. او درباره کیفیت فرآوردههای نفتی در پالایشگاههای ایران گفت به دلیل اجرای طرح بهبود کیفیت در پالایشگاههای اراک، اصفهان، بندرعباس، ستاره خلیج فارس و تبریز، پطرول تولید شده با کیفیت یورو است، کیفیتی که در سال ۹۱ وجود نداشت.