صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سرمایه‌گذاری بیست میلیاردی عربستان در پاکستان بن‌سلمان بالاترین نشان شهروندی پاکستان را می‌گیرد

سرمایه‌گذاری بیست میلیاردی عربستان در پاکستان بن‌سلمان بالاترین نشان شهروندی پاکستان را می‌گیرد

عربستان اعلام کرده است که بیش از بیست میلیارد دالر در قالب قراردادهای مختلف در پاکستان سرمایهگذاری میکند.
خبر این سرمایهگذاری را محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان اعلام کرد که به پاکستان سفر کرده است.
همزمان پاکستان گفته است که مهمترین نشان شهروندی خود را به محمد بنسلمان اعطا میکند.
به گزارش بی بی سی، وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که عارف علوی، رئیس جمهور پاکستان، "نشان پاکستان" را پیش از پایان سفر ولیعهد عربستان به او خواهد داد. پاکستان به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی و کسری بودجه شدید به شدت نیازمند حمایت و سرمایهگذاری خارجی است.
یکی از قراردادهای دو طرف به ارزش هشت میلیارد دالر مربوط به ساخت یک پالایشگاه نفتی در بندر گوادر پاکستان در ساحل دریای عمان است.
دو طرف چندین توافقنامه و یادداشت تفاهم در حوزههای مختلف از جمله انرژی، پتروشیمی و معدن امضا کردهاند.
محمد بن سلمان گفت که این گام نخست در توسعه روابط دو کشور است و افزود: "قطعا این روابط ماه به ماه و سال به سال افزایش خواد یافت و به نفع هر دو کشور خواهد بود."
عربستان سعودی همواره اقتصاد نابسامان پاکستان را با وامهای سنگین خود حمایت کرده است.