صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اخراج رئیس‌اف‌بی‌آی توسط ترامپ می‌توانست جرم باشد

اخراج رئیس‌اف‌بی‌آی توسط ترامپ می‌توانست جرم باشد

سرپرست سابق افبیآی میگوید اخراج جیمز کومی توسط دونالد ترامپ ممکن بود جرم تلقی شود. اندرو مککیب پیشتر گفته بود پس از اخراج کومی، معاون دادستان کل آمریکا گزینه برکناری ترامپ از ریاستجمهوری را مطرح کرده بود. به گزارش دویچه وله، اندرو مککیب، سرپرست سابق پولیس فدرال آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی تأکید کرد افبیآی دلایل موجهی برای انجام تحقیقات ضد جاسوسی در مورد احتمال همدستی دونالد ترامپ و روسیه در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۱۶ دارد.
اندرو مککیب در گفتگو با برنامه "شصت دقیقه" شبکه سیبیاس که یکشنبه شب منتشر شد، گفت: «مسئله این است که اگر رئیسجمهور مانع اجرای عدالت شود، با اخراج رئیسافبیآی بر روند تحقیقات در مورد ستاد انتخاباتی خود تأثیر منفی گذارد، باید به عنوان یک بازرس پروندهای ضدجاسوسی ازخودت بپرسی چرا رئیسجمهور آمریکا دست به چنین کاری میزند؟»
سرپرست سابق پولیس فدرال آمریکا در ادامه تأکید کرد که تمام اینها "این پرسش را مطرح میکند که آیا بین این رئیسجمهوری و ترسناکترین دشمن ما، دولت روسیه، تماس یا رابطه نامناسبی وجود دارد؟"
رئیس پیشین افبیآی جیمز کومی به دلیل تحقیق در مورد تماسهای احتمالی تیم ترامپ با روسیه در جریان کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا برکنار شد. دونالد ترامپ هرگونه "تبانی۲ بین روسیه و ستاد انتخاباتی خود را تکذیب میکند و آن را "داستان ساختگی" دمکراتها برای توجیهه شکست خود در انتخابات ریاست جمهوری میداند.