صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فرش قرمز پاکستان برای ولیعهد خبرساز عربستان سعودی

فرش قرمز پاکستان برای ولیعهد خبرساز عربستان سعودی

برای کشوری که ذخائر ارزی اش رو به اتمام گذاشته است، با کسری بودجه روبروست و برای تامین مالی آینده تلاش می کند، استقبال باشکوه ازمحمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بی دلیل نیست وآسان می توان به دلایل آن پی برد.
به گزارش بی بی سی، عمران خان، نخست ورزیر پاکستان به پول و آن هم هرچه زودتر نیاز دارد.
محمد بن سلمان با وعده پرداخت میلیاردها دالر کمک به پاکستان به این کشور می آید.
پاکستان اولین مقصد ولیعهد عربستان از چهارکشور آسیایی منجمله مالزیا،اندونزیا و هند است .
اما کمک مالی تنها یک جنبه از رابطه پاکستان و عربستان سعودی را دربرمی گیرد. رابطه این دو کشور ریشه عمیقی دارد.
آخرین باری که یک رهبرعربستان سعودی از پاکستان دیدار کرد سال ۲۰۰۶ و آن سفرعبدالله بن عبدالعزیز ،پادشاه وقت عربستان سعودی به این کشور مجهز به بمب اتمی بود که با استقبال پرشکوهی روبرو شد.
برای دیدار محمد بن سلمان تدابیر امنیتی سختی تدارک دیده شده است و عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته است که شخصا به آن رسیدگی می کند.
این دیدار زمانی صورت می گیرد که حمله مرگبار به نیروهای امنیتی هند در منطقه کشمیرو اتهام دست داشتن پاکستان در این حمله، به تنش زیادی میان دوکشور منجرشده است.
هند می گوید که چنین حمله ای طی ده سال گذشته سابقه نداشته است .
با توقف تمام پروازدر میدانهوایی جنگنده های17 JF پاکستان به محض ورود هواپیمای حامل محمد بن سلمان به آسمان پاکستان آن را همراهی خواهند کرد.
صدها هتل پنج ستاره برای اقامت هیئت هزار نفره عربستان درنظرگرفته شده است و حتی گفته می شود که هزاران کبوتر در مراسم استقبال مورد استفاده قرارمی گیرد.
دولت پاکستان که سال گذشته موترهای لوکس خود را برای پول به حراج گذاشته بود امسال ۳۰۰ دستگاه موتر تویوتای لندکروز برای استفاده میهمانان تدارک دیده است.
محمد بن سلمان طی سفر دوروزه خود دراقامتگاه رسمی عمران خان، نخست وزیر بسرخواهد برد که تاکنون هیچ یک از میهمانان دولت پاکستان در آن اقامت نکرده اند.